Teza anuala - Rolul apei în produsele alimentare. Importanța substanțelor și a vitaminelor - ID:05426 - Volum 27 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE…….…pag. 2

CAP. 1 COMPOZIŢIA CHIMICĂ A MATERIILOR PRIME AGROALIMENTARE ŞI A ALIMENTELOR PRELUCRATE

1.1. APA ÎN PRODUSELE ALIMENTARE…………….pag. 3

CAP. 2 IMPORTANŢA ŞI IMPLICAŢII ALE CONŢINUTULUI DE APĂ ÎN CAZUL DIFERITELOR MATERII PRIME AGROALIMENTARE ŞI PRODUSE ALIMENTARE……....pag. 7

CAP. 3 ROLUL UMIDITATII IN STABILITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

3.1 UMIDITATEA RELATIVA DE ECHILIBRU……….pag. 11
3.2 ACTIVITATEA APEI…..……pag. 12
3.3 IZOTERMELE DE SORBTIE SI CALCULUL STABILITATII LA DEPOZITARE…………….pag. 14

CAP. 4 IMBUNATATIREA CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE PRIN REDUCEREA CONTINUTULUI DE APA
4.1 CONCENTRAREA PRODUSELOR ALIMENTARE …………….pag. 17
4.2 DESHIDRATAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ………….….pag. 19

CAP. 5 METODE PENTRU DETERMINAREA CONTINUTULUI DE APA AL PRODUSELOR ALIMENTARE……pag. 22

CONCLUZII………pag. 26
BIBLIOGRAFIE……pag. 27