Teza de master - Imaginea femeii în arta sovietică. Studiu de caz - ID:02099 - Volum 93 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ELEMENTE GENERALE ALE PROFILULUI FEMEII ÎN PERIOADA SOVIECTICĂ

1.1. Rolul femeii în perioada sovietică 7
1.2. Imaginea femeii în afișul sovietic 17
1.3. Lista de femei Eroi ai Uniunii Sovietice 26

CAPITOLUL II. ASPECTE SPECIFICE ROLULUI FEMEII ÎN SOCIETATEA SOVIETICĂ
2.1. Femeia comunistă între realitate, doctrină și propagandă 35
2.2. Strategia și principiile politicii culturale sovietice 46
2.3. Viața cotidiană din URSS 56

CAPITOLUL III. CERCETAREA PRACTICĂ A IMAGINII FEMEII DIN PERIOADA SOVIECTICĂ 68

CONLUZII 77
BIBLIOGRAFIE 80
ANEXE