Teza de doctor - Potenţialul de protecţie al componentelor naturale din bazinul râului Cereşnovăţ - ID:05429 - Volum 194 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE····································································5
LISTA ABREVIERILOR ···················································8
INTRODUCERE······························································9

1. ASPECTE PRIVIND STAREA ECOLOGICĂ A COMPONENTELOR DE MEDIU ȘI CONSERVAREA ECOSISTEMELOR NATURALE ········16

1.1. Acte legislative și normative internaționale și naționale privind conservarea naturii ·········16
1.2. Studii privind starea ecologică a componentelor abiotice ········································21
1.3. Starea ecologică a biodiversităţii în habitatele naturale ···········································29
1.4. Dependența calității mediului de impactul antropic················································37
1.5. Concluzii la capitolul 1·················································································46

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE ·····················································48
2.1. Schema amplasării obiectului de studiu și metode de cercetare în teren ························48
2.2. Metode de cercetare în laborator······································································53
2.3. Modalități de analiză matematică a rezultatelor și evaluare a impactului ecologic············58
2.4. Concluzii la capitolul 2·················································································65

3. CARACTERISTICA GENERALĂ A CONDIŢIILOR GEOECOLOGICE···················66
3.1. Particularităţile fizico-geografice ale obiectului de studiu ········································66
3.2 Sursele locale şi transfrontaliere potențiale de poluare·············································69
3.3. Impactul poluării atmosferice asupra biodiversității forestiere ···································79
3.4. Concluzii la capitolul 3·················································································86

4. STAREA ECOLOGICĂ A COMPONENTELOR DE MEDIU DIN ARIA STUDIATĂ ········87
4.1. Starea ecologică a solului ··············································································87
4.2. Starea ecologică a apelor de suprafaţă ·······························································96
4.3. Starea ecologică a biotei ············································································· 103
4.4. Concluzii la capitolul 4 ··············································································· 107

5. COMPONENTELE NATURALE CU POTENŢIAL DE PROTECŢIE DIN ARIA STUDIATĂ ··········108
5.1. Potenţialul de protecție al componentei abiotice ················································· 108
5.1.1. Potenţialul de protecție al componentei edafice ············································ 108
5.1.2. Potenţialul de protecție al componentei hidrologice ······································· 111
5.1.3. Potenţialul de protecție al componentei peisajere ·········································· 113
5.2. Potenţialul de protecție al componentei biotice··················································· 116
5.3. Concluzii la capitolul 5 ··············································································· 131

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE ······························133
BIBLIOGRAFIE ····························································································· 135
ANEXE ········································································································· 151