Proiect - Dezvoltare Rurala Durabila in Comuna Soimi, Judetul Bihor - ID:05430 - Volum 24 pagini


Categoria : Geografie si Istorie 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Dezvoltarea durabilă în mediul rural…………………………………………………....2
2. Documente strategice de dezvoltare rurală………………………………………………3
3. Comuna Șoimi……………………………………………………………………………4
a. Prezentare generală.......................................................................................................4
- relief
- climă
- flora, fauna
- hidrografie
b. Structura socio-demografică…………………………………………………………10
- populația și potențialul demografic
- resursele și forța de muncă
c. Infrastructura și serviciile…………………………………………………………..11
4. Analiza SWOT………………………………………………………………………….13
5. Piloni ai dezvoltării rurale durabile……………………………………………………14
5.1. Dezvoltarea turismului și agroturismului ca și sursă de venituri în mediul rural....14
5.2. Valorificarea resurselor agricole și dezvoltarea mediului rural prin utilizarea bogățiilor solului și subsolului……19
5.3. Managementul durabil al fondului forestier…………………………………….....21

CONCLUZII