Scrierea tezelor de licență la facultatea de Geografie, teze de master la Geografie pentru studenții din Republica Moldova și România. Teze originale și calitative.

Teza de licenta - Dregatori greci in vremea mavrocordatilor - ID: 02002 - Volum 126 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I

1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EPOCII FANARIOTE
2. ADMINISTRAŢIA FANARIOTĂ

CAPITOLUL II
1. INSTITUŢII ÎN VREMEA REGIMULUI FANARIOT

CAPITOLUL III
1. DREGĂTORIILE DIN VREMEA FANARIOŢILOR

CAPITOLUL IV
1. DREGĂTORI GRECI ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR
2. REPREZENTANŢII POLITICI AI DOMNILOR LA POARTĂ – CAPUCHEHĂILE
3. PERSONALITĂŢI GRECEŞTI ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN VREMEA MAVROCORDAŢILOR

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
LISTĂ ANEXE
ANEXE

Teza de licenta - Diplomatia Egiptului Antic - ID: 02001 - Volum 64 pagini

I. Introducere..........p.2

II. Evenimentele istorice...............p.11

1.Scena politică interstatală din timpul dinastiei a XVIII-a egiptene.............p.11
2. Scena politică interstatală din timpul dinastiei a XIX-a egiptene...............p.23

III. Metode şi mijloace diplomatice..................p.32
1. Formula de adresare între Marii Regi..............p.33
2. Relaţiile matrimoniale...................p.37
3. Schimbul de daruri...............p.44
4. Relaţiile vasal-suzeran............p.52

IV. Concluzii..............p.59
V. Bibliografie...........p.62
VI. Anexe
1. Abrevieri
2. Hărţi
3. Tabele cronologice

Teza de licenta - Destramarea URSS si proclamarea independentei Republicii Moldova - Volum 71 pagini

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I. Destrămarea URSS

I.1 Perestroika şi Glasnosti
I.2 Colapsul blocului socialist
I.3 Mişcările de emancipare naţională în republicile unionale
I.4 Tentativele de menţinere a URSS
I.5 Colapsul URSS

CAPITOLUL II. Independenţa Republicii Moldova
II.1. Mişcarea de eliberarea naţională din Moldova
II.2. Separatismul în Moldova
II.3. De la suveranitatea la independenţă
II.4. Recunoaşterea independenţei şi afirmarea statalităţii


CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Samuraii - ID:01225(V) - Volum 31 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I Apariţia Samuralor ca clasă socială şi evoluţia lor în diferite perioade

1.1 Etimologie
1.2 Perioada Kamakura (1185-1333). Originea si structura clasei samurailor
1.2 Samuraii în perioada Muromachi (1333-1568)
1.3 Perioada Edo (1600-1868)
1.4 Perioada Meiji (1868-1912). Declinul Samurailor

Capitolul II. Viaţa şi tradiţiile samurailor
2.1. Bushido – calea samuraiului
2.2 Familia şi tradiţiile la Samurai
2.3 Luptele practicate
2.4 Armele samurailor

Concluzii

Bibliografie

Teza de an - Germania la inceputul sec.XIV - ID:01223(V) - Volum 28 pagini

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Dezvoltarea Germaniei în sec. XIV – XV

1.1. Dezvoltarea oraşelor în secolele XIV—XV
1.2. Satul german în secolele XIV— XV

Capitolul II. Situaţia politică a Germaniei în sec.XIV-XV

Capitolul III. Stările sociale ale oraşului german în sec. XIV—XV
3.1. Mişcările opoziţioniste în oraşele germane
3.2. Mişcările ţărăneşti din secolele XIV—XV
3.3. Martin Luther şi anticlericalismul european

Concluzii

Bibliografie