Teza de licenta - Subsistem informatic privind managementul activitatii hoteliere - ID:02422 - Volum 62 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 5

I. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT 6

1.1. STUDIUL DE ANSAMBLU AL HOTELULUI “NOBIL” 6
1.2 ESENŢA ECONOMICO-ORGANIZATORICĂ A PROBLEMEI 13
1.3. RESURSELE INFORMAŢIONALE EXISTENTE 14
1.4. NECESITATEA CREĂRII SUBSISTEMULUI PRECONIZAT 16

II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SUBSISTEMULUI INFORMATIC 17
2.1. CERINŢELE ŞI OBIECTIVELE VIITORULUI SUBSISTEM INFORMATIC 17
2.2. CATEGORIILE DE IEŞIRI ALE SUBSISTEMULUI INFORMATIC 19
2.3. CATEGORIILE DE INTRĂRI ALE SUBSISTEMULUI INFORMATIC PRECONIZAT 22
2.4. ATRIBUTELE BAZEI INFORMAŢIONALE (BI) 24
2.5.INSTRUMENTELE UTILIZATE LA CREAREA SUBSISTEMULUI 26

III. PROIECTAREA DE DETALIU A SUBSISTEMULUI PRECONIZAT 27
3.1. PROIECTAREA INTRĂRILOR ȘI VIDEOFORMATELOR DE INTRARE 27
3.2. PROIECTAREA IEȘIRILOR. VIDEOFORMATELE DE IEȘIRE 30
3.3. STRUCTURAREA BAZEI INFORMAŢIONALE 34
3.4. SPECIFICAŢII PROCEDURI AUTOMATE 40
3.5. SPECIFICAŢII PROCEDURI MANUALE 41
3.6. ADMINISTRAREA ŞI ACTUALIZAREA SUBSISTEMULUI 41
3.7. PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 43

IV. ASPECTE DE EFICIENȚĂ ECONOMICĂ A SUBSISTEMULUI INFORMATIC PROIECTAT 46
4.1. METODOLOGIA DE ESTIMARE A EFICIENȚEI ECONOMICE 46
4.2. APRECIEREA EFICACITĂŢII SUBSISTEMULUI INFORMATIC 47

CONCLUZII 52
BIBLIOGRAFIE 53
ANEXE 54