Teza de licenta - Transformari geometrice la calculator - ID:02423 - Volum 64 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3
 
1. TRANSFORMĂRI GEOMETRICE ALE GRAFICII PE CALCULATOR  5

1.1. Transformări geometrice plane5
1.2. Transformări geometrice în spaţiu 12
1.3. Concluzii la capitolul 124 
 
2. TRASAREA PRIMITIVELOR GRAFICE 25
2.1. Primitive grafice  25
2.2. Trasarea incremntală  25
2.3. Segmenze de linii  26
2.4. Algoritmul punctului de mijloc   28
2.5. Cercuri  31
2.6. Elipse  36
2.7. Concluzii la capitolul   242 
 
3. DESENAREA GEOMETRICĂ PRIN EXEMPLE 45
3.1. Trasarea primitivelor grafice în Turbo Pascal 45
3.2. Modelarea geometrică în AutoCAD 50
3.3. Grafica pe calculator în OpenGL 57
3.4. Concluzii la capitolul 360
 
CONCLUZII GENERALE   61
BIBLIOGRAFIA   62
Anexe   63