Teza de licenta - Studiu de caz privind comunicarea in timp discret intre doua sisteme haotice - ID:02426 - Volum 82 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

MEMORIU TEHNIC.. 7
I. Criptologia. 7
1. Criptografia. 7
2. Analiza criptografica. 8
2.1. Securitatea sistemelor criptografice. 8
2.2. Atacurile criptografice. 9
2.3. Metode de atac. 9

II. Haosul 10
1. Ce este haosul ?. 10
2. Metode de cifrare. 12
2.1. Metoda prin aditie. 12
2.2. Metoda prin incluziune. 13

III. Protocoale. 14
1. Introducere in protocoale. 14
2. Scopul protocoalelor 15
3. Tipuri de protocoale. 15
3.1. Protocoale cu arbitru. 15
3.2. Protocoale cu judecator-arbitru. 16
3.3. Protocoale cu disciplina intrinseca. 17
4. Atacuri la protocoale. 18
5. Comunicarea cu ajutorul unui criptosistem cu cheie secreta. 19
6. Comunicarea cu ajutorul sistemelor criptografice cu cheie publica. 20
7. Sisteme criptografice hibride. 22
8. Problemele. 22
9. Solutii 23
9.1. Autentificarea. 23
9.2. Semnaturi digitale. 23
9.3. Datarea. 24

IV. Alegerea mediului de implementare : Microsoft® Visual C++®. 25
1. Prezentare. 25
2. "Vrajitorii” mediului Developer Studio : 25
3. Proiectare orientata pe obiect si functii virtuale. 27
4. Clase de baza MFC.. 28
5. Utilizarea limbajului C++ pentru programarea in Windows. 28
5.1. Meniuri 30
5.2. Casete de dialog. 31
6. Arhitectura Document/View.. 33

MEMORIU DE PROIECTARE.. 34
1. Ce s-a dorit de a se obţine de la acest proiect?. 34
2. Programarea folosind multithreading. 34
2.1. Procese si fire de executie. 34
2.3. Multithreading MFC.. 37
3. Aplicatia Client 39
4. Criptarea. 44
5. Aplicatia server. 46
6. Descifrarea. 47
7. Protocolul de autentificare. 50

REZULTATE EXPERIMENTALE.. 52
CONCLUZII. 60
BIBLIOGRAFIE.. 61
ANEXE