Teza de licenta - Metode criptografice bazate pe teoria haosului - ID:02427 - Volum 48 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE
 
1. Informatii generale despre criptografie
2. Notiuni teoretice/generale, informatii succinte despre teoria haosului
3. De ce este importanta trecerea de la algoritmii clasici la cei bazati pe haos (sau importanta combinarii algoritmilor clasici cu cei ai haosului)(1-2 pagini) 
 
CAPITOLUL I. ROLUL ȘI IMPORTANȚA CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA INFORMAȚIEI
1.3. Sisteme criptografice și semnături digitale
Tehnici și algoritmi criptografici
1.2. Metode criptografice de protecție a informației
1.3. Mijloace criptografice moderne - formularea problemei
 
CAPITOLUL II. METODE CRIPTOGRAFICE BAZATE PE TEORIA HAOSULUI
2.1. Principiul criptografiei bazate pe teoria haosului
2.2. Informatii concrete despre sistemele criptografice bazate pe teoria haosului
2.3. Metode de cifrare și descifrare a sistemelor criptografice haotice  

CAPITOLUL III. Proiectarea----- diagramele UML
 
CAPITOLUL IV Realizarea

Soluţii de completare şi îmbunătăţire a metodelor clasice de criptare cu cele bazate pe haos
2.1. Dezvoltarea de aplicații de criptare bazate pe sisteme haotice
 
Capitolul V – partea economica
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE