Teza de licenta - Elaborarea unui i-magazin de produse informatice - ID:02429 - Volum 94 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere......6
 
Capitolul I. PROBLEMATICA CREĂRII I-MAGAZINELOR......10
1. 1. Conceptul de comerț online...........................................10
1.1.1. Aspectele generale ale comerțului online........................10
1.1.2. Marketingul online – oportunități și strategii...................11
1.1.3. Lideri mondiali, regionali și locali in comerțul online.....13
1. 2. Sisteme de i-comerţ mobil versus cele web......................15
1.2.1. Conceptul sistemelor de i-comerţ mobil...........................15
1.2.2. Avantajele și dezavantajele folosirii sistemelor de i-comerţ mobil......17
1. 3. Cerinţe generale către i-magazin..................................18
 
Capitolul II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A I-MAGAZINULUI........20
2.1. Analiza modalităților de proiectare a sistemului de i-comerț.................20
2.1.1. Cerinţe generale în utilizarea unei metode de proiectare...................20
2.1.2. Parametrii specifici de performanţă pentru sistemul de i-comerț........21
2.1.3. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui de i-comerț...........23
2.2. Obiectivele și cazurile de utilizare a aplicației mobile i-comerț................26
2.2.1. Utilizarea metodei OMT de proiectare a sistemului de i-comerț............26
2.2.2. Analiza diagramei cazurilor de utilizare a sistemului de i-comerț..........28
2.3. Analiza diagramei de componente și desfășurare a sistemului de i-comerț......30

Capitolul III. PROIECTAREA DE DETALIU A I-MAGAZINULUI.......33
3.1. Arhitectura client-server a sistemului de i-comerț........................33
3.1.1. Transferul de date client server – protocoale http și https.........33
3.1.2. Servicii de rețea și structura ISO OSI......................................34
3.1.3. Modelarea interacțiunii între partea client și partea server.........36
3.2. Stocarea datelor private și publice..............................................40
3.2.1. Sisteme de gestiune a bazelor de date folosite.........................40
3.2.2. Structura bazei de date – partea server....................................41
3.2.3. Structura bazei de date – partea client.....................................42

Capitolul IV. IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI ȘI ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE......45
4.1. Limbaje de programare și reprezentare a datelor..............................45
4.1.1. Limbaje OOP C# versus Java cu Android SDK................................45
4.1.2. Limbaje de modelare a structurilor de date XML, JSON si SQL........47
4.2. Mediul de dezvoltare Android...........................................................49
4.2.1. Arhitectura sistemului de operare Android si Google API.................49
4.2.2. Configurarea mediului de programare sub Android...........................52
4.3. Implementarea modelelor și tehnologiilor avansate de programare......54
4.3.1. Implementarea modelului MVC.......................................................54
4.3.2. Utilizarea tehnologiei „material design”…………………………………………........55
3.3.3. Securizarea datelor private și a transferurilor financiare...................58
4.4. Darea in exploatare a sistemului i-comert...........................................60
4.4.1. Integrarea aplicației cu sisteme complexe de monitorizare................60
4.4.2. Publicarea aplicatiei pe platforma internationala Goole Play...............62
 
Capitolul V. MENTENANȚA ȘI ASPECTELE ECONOMICE ALE I-MAGAZINULUI...65
5.1. Feedback-ul utilizatorului si posibilitatea de update in timp real......65
5.2. Estimarea costurilor de elaborare a i-magazinului șu rentabilitatea economică.....67
5.3. Analiza SWOT si predictii de marketing pentru viitor..........................70
5.4. Avantajele cheltuielilor de exploatare a sistemului de i-comerț............72
 
Încheiere..................74
Bibliografie...............76
Anexe........................79