Teza de licenta - Evidența convorbirilor telefonice la Moldtelecom - ID:02432 - Volum 60 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista abrevierilor...........................................3
Adnotare (în limbile română și engleză).........4
Introducere..................................................6
 
Titlul I – Fundamente teoretice și analiza domeniului de studiu
1.1 Noțiuni introductive în tehnologiile de comunicare…………………10
1.2 Principii de lucru a rețelelor telefonice cu și fără fir………………12
1.3 Analiza bazelor de date relaționale și nerelaționale………………14
1.4 Limbajul sql și sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale……18
 
 
Titlul II – Proiectarea sistemului informațional
2.1 Gestionarea centrelor de date telecom…………………………………………22
2.2 Metodologii de proiectare a sistemului informational……………………24
2.3 Proiectarea bazei de date a sistemului informational……………………26
2.4 Selectarea platformei de realizare a sistemului informațional……..30
2.5 Comunicarea client - server utilizind protocoale http și https………31
 
 
Titlul III – Implementarea și analiza rezultatelor sistemului informațional
3.1 Configurarea mediului de lucru Java sub platforma Android………35
3.2 Implementarea arhitecturii MVP în structura sistemului informational……40
3.3 Testarea și analiza rezultatelor obținute………42
3.4 Feedbackul utilizatorului și perspectiva de dezvoltare pentru viitor……43
 
 
Concluzii şi recomandări...........47
Bibliografie..............................49
Anexe.....................................50