Teza de licenta - Proiectarea și crearea unui magazin online în aplicația Android - ID:02434 - Volum 65 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE
 
CAPITOLUL I Cadrul teoretic

1. 1. Conceptul general de comerț electronic
1.1.1. Noțiuni generale ale comerțului electronic
1.1.2. Structura marketingului de rețea
1.1.3. Informatizarea societății din Republica Moldova
1. 2. Sisteme de comerţ electronic pe dispozitive mobile
1.2.1. Conceptul sistemelor de comerț electronic pe dispozitivele mobile
1.2.2. Avantajele și dezavantajele folosirii  aplicațiilor mobile de comerț electronic
1.2.3. Calitatea și constrîngerile aplicațiilor mobile de comerț electronic
1. 3. Cerinţe generale pentru crearea magazinului online de produse cosmetice
 
CAPITOLUL II Metodologia cercetării
2.1. Metode de proiectare  a sistemului de comerț electronic
2.1.1. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui de comerț electronic
2.1.2. Analiza indicatorilor de performață pentru sistemul de comerț electronic
2.1.3. Utilizarea tehnicii de modelare a obiectelor pentru proiectare sistemului informational
2.2. Descrierea softurilor și limbajelor de programare utilizate
2.2.1. Instalarea și configurarea mediului de dezvoltare Java
2.2.2. Instalarea și configurarea mediului de programare Android Studio
2.2.3. Configurarea virtualizării și a mașinilor virtuale sub Windows
2.2.4. Limbajul de programare Java si formatul de reprezentare a datelor JSON
2.3. Analiza comparativă a soluțiilor deja existente
(paralela cu situ cela + de ce e mai bine de făcut anume aplicație mobila Android)
 
CAPITOLUL III Rezultate şi discuţii
3.1. Arhitectura aplicației de comerț electronic pe Andorid
3.1.1. Aplicarea modelului arhitectural „Model View Controler”
3.1.2. Aplicarea tehnologiei „Flat Design” pentru crearea interfeței grafice
3.1.3. Descierea utilizării tehnicilor de programare Android
3.2. Crearea interfeței grafice
3.2.1. Metodologia de creare a layout-urilor XML
3.2.2. Implementarea elementelor grafice de bază ListView și GridView
3.2.3. Descrierea design-ului procedural și  declarativ de interefețe și formulare utilizat
3.3. Analiza tehnicilor de comunicare utilizate
3.3.1. Analiza pe  nivele a modelului conceptual "Open Systems Interconnection”
3.3.2. Utilizarea protocoalelor de comunicare client-server simple http și securizate https
3.3.3. Modelarea interacțiunii între server și aplicația Android
3.4. Analiza rezultatelor obținute
3.4.1. Depanarea aplicației Android și analiza logurilor
3.4.2. Analiza utilizării aplicației din perspectiva utilizatorului final
3.5. Publicarea aplicației și mentenanța de lungă durată
3.5.1. Analiza platformei internaționale Google Play
3.5.2. Crearea contului de dezvoltator Android și publicarea aplicației create
3.5.3. Conexiunea aplicației create la platforma de monitorizare  în timp real
3.5.4. Feedbackul utilizatorului și perspectivele de viitor ale aplicației mobile
 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI