Teza de master - Crearea unei farmacii online utilizînd tehnologiile web - ID:02438 - Volum 110 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Adnotare (în limbile română şi engleză) .............. 4
Introducere ...................................................................6

I. Analiza situaţiei în domeniul tezei ...........................9

1.1. Noțiuni generale despre serviciile farmaceutice ...........9
1.1.1. Conceptul de îngrijiri farmaceutice .............................................................................9
1.1.2. Experienţa ţărilor economic dezvoltate în domeniul serviciilor farmaceutice .......10
1.1.3. Calitatea serviciilor farmaceutice ................................................................................12
1. 2. Conteptul de vînzări online ............................................................................................14
1.2.1. Noțiuni generale despre comerțul online ...................................................................14
1.2.2. Opțiuni de promovare a farmaciilor online ................................................................16
1.2.3. Potențialii concurenții regionali și locali ......................................................................20
1. 3. Sisteme web de vînzări online ........................................................................................21
1.3.1. Sisteme informatice bazate pe web .............................................................................21
1.3.2. Avantajele și dezavantajele folosirii tehnologiilor web ..............................................23
1.3.3. Cerinţe generale pentru crearea farmaciei online ......................................................25

II. Fundamentare teoretică, analiză și sinteze ..................................................................27
2.1. Thnologii web utilizate ..................................................................................................... 27
2.1.1. Limbajul de programare PHP ....................................................................................... 27
2.1.2. Limbaje de modelare a interfeței grafice HTML și CSS .............................................28
2.1.3. Limbaje de modelare a structurilor de date XML, JSON și SQL ...............................30
2.2. Sinteza metodelor de proiectare a sistemului informatic ...........................................32
2.2.1. Alegerea metodei de proiectare a sistemului informatic .........................................32
2.2.2. Parametrii specifici de performanţă pentru sistemul informatic ............................33
2.2.3. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui informatic ...............................36
2.3. Analiza arhitecturii client-server .....................................................................................38
2.3.1. Transferul securizat de date dintre client și server ...................................................38
2.3.2. Sinteza structurii ISO OSI ..............................................................................................40
2.3.3. Mecanisme de achitare online utilizate ......................................................................41

III. Aplicarea modelelor de implementare și analiza rezultatelor cercetări ................44
3.1. Prezentarea mediul de dezvoltare web ........................................................................44
3.1.1. Configurarea serverului web Apache ........................................................................44
3.1.2. Administrarea bazei de date MySql ...........................................................................47
3.1.3. Proiectarea bazei de date ...........................................................................................49
3.1.4. Normalizarea bazei de date .......................................................................................51
3.2. Implementarea modelelor și tehnologiilor web .........................................................53
3.2.1. Implementarea modelului Model View Controller ..................................................53
3.2.2. Securizarea datelor private și a transferurilor financiare ......................................56
3.2.3. Conexiunea și gestionarea serverului MySql ..........................................................58
3.2.4. Adaugarea unui utilizator nou ..................................................................................60
3.2.5. Gestionarea sesiunilor per utilizator ........................................................................61
3.3. Analiza produsului software elaborat .........................................................................62
3.3.1. Prezentarea site-ului pentru cumpărătorul final ....................................................62
3.3.2. Prezentarea panoului de control pentru administrator ......................................... 65
3.3.3. Adăugarea produselor noi și gestionarea plăților .................................................. 67
3.3.4. Analiza SWOT și marketing de viitor ........................................................................69
3.3.5. Cheltuielile de mentenanță sistemului creat ..........................................................72

Concluzii și recomandări ........................................................................73
Bibliografie ....................................................................................................75
Anexe .............................................................................................................77