Teza de licenta - Proiectarea unui sistem informatic destinat comerțului electronic - ID:02439 - Volum 76 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declaraţia privind propria răspundere .................................................................................... 2
Adnotare (în română) ................................................................................................................ 3
Adnotare (în engleză) .................................................................................................................. 4
Introducere .................................................................................................................................. 7

I. ASPECTELE GENERALE ALE COMERȚULUI ELECTRONIC ȘI ANALIZA SOLUȚIILOR EXISTENTE ..........9

1.1. Comerțul electronic în societatea modernă ........................................................................... 9
1.1.1. Noțiuni introductive despre comerțul electronic ................................................................ 9
1.1.2. Formele de existență ale comerțului electronic .................................................................. 10
1.1.3. Metodele de promovare ale e-comerțului ........................................................................... 12
1.2. Prezentarea analitică a sistemelor informatice de comerț electronic ..................................... 14
1.2.1. Modelul de bază a softurilor de e-comerț pentru dispozitive mobile. ................................ 14
1.2.2. Părțile componente ale unui sistem informatic de e-comerț............................................... 15
1.2.3. Avantajele și limitele softurilor de e-comerț pentru dispozitive mobile ............................ 17
1.3. Soluțiile existente și decizia creării unui nou magazin online............................................... 18
1.3.1. Analiza pieții concurente a sistemelor deja existente ......................................................... 18
1.3.2. Obiectivele principale în elaborarea sistemului de e-comerț.............................................. 20

II. POIECT DE ANSAMBLU AL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL PRECONIZAT ... 22
2.1. Noțiuni teoretice despre tehnologiile utilizate ....................................................................... 22
2.1.1. Prezentarea limbajului de programare Java și instrumentarul Android SDK .................... 22
2.1.2. Studioul de creație Android și setarea acestuia pentru lucru .............................................. 22
2.1.3. Setarea smartphone-ului Android pentru a rula aplicația creată......................................... 23
2.1.4. Concluzii privind alegerea platformei mobile Android ...................................................... 24
2.2. Analiza strategiilor de proiectare a softului ........................................................................... 25
2.2.1. Modelul programării orientate pe obiect ............................................................................ 25
2.2.2. Proiectarea logică a sistemului de e-comerț ....................................................................... 26
2.2.3. Alegerea algoritmilor de creare a aplicatiei Android ......................................................... 28
2.3. Tehnici de stocarea și procesare a datelor ............................................................................. 29
2.3.1. Baza de date SQLite ........................................................................................................... 29
2.3.2. Proiectarea bazei de date pentru sistemul de e-comerț ....................................................... 30
2.3.3. Algoritmul de normalizare a bazei de date ......................................................................... 32

III. PROIECT DE DETALIU AL SISTEMULUI INFORMATIC PRECONIZAT ........... 34
3.1. Specificarea fișiereolor componente ale aplicației Android preconizate .............................. 34
3.1.1. Clasele de bază din Andorid SDK utilizate ........................................................................ 34
3.1.2. Fișierului de configurare Manifest ..................................................................................... 34
3.1.3. Resursele de scripturi și imagini utilizate ........................................................................... 35
3.2. Tehnici de programare aplicate în procesul de creare a aplicației de e-comerț ..................... 36
3.2.1. Aplicarea paternului MVP pentru scrierea codului ............................................................ 36
3.2.2. Comunicarea securizată client-server utilizînd certificate SSL .......................................... 38
3.2.3. Implementarea tehnologiei REST API prin flux de date în format JSON ......................... 39
3.3. Crearea interfeței grafice pentru utilizator............................................................................. 41
3.3.1. Crearea ferestrelor utilizînd scripturi XML în Android Studio .......................................... 41
3.3.2. Crearea claselor Activity .................................................................................................... 42
3.3.3. Implementarea vizualizării produselor în listă și grid ........................................................ 44
3.4. Procesul tehnologic de prelucrare a datelor de către utilizatorul final .................................. 46
3.4.1. Instalarea aplicației Android din magazinul Google Play .................................................. 46
3.4.2. Selectarea produselor pe categorii și subcategorii .............................................................. 47
3.4.3. Înregistrarea și autentificarea utilizatorulor în sistem ........................................................ 48
3.4.4. Căutarea produselor după denumire, brand sau ofertă ....................................................... 49
3.4.5. Adăugarea produselor în coșul de cumpărături .................................................................. 49
3.4.6. Achitarea comenzii folosind sisteme inteligente de transferuri financiare ......................... 51
3.4.7. Setările și opțiunile adiționale ............................................................................................ 52

IV. EFICACITATEA SISTEMULUI PROIECTAT ..........53
4.1. Alegerea metodei şi a indicatorilor de estimare a eficacităţii ...........53
4.2. Aprecierea eficacităţii sistemului ..........................................................58

Concluzii și recomandări .........................................59
Bibliografie ................................................................61
Anexe .........................................................................62