Teza de master - Crearea unui magazin online folosind limbajul PHP și sistemul de gestiune a bazelor de date MySQL - ID:02441 - Volum 81 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. Analiza domeniului de studiu

1.1. Inițiere în tehnologiile web
1.1.1. Tipologia website-urilor
1.1.2. Structura clasică a unui site web
1.1.3. Clasificarea website-urilor
1.1.4. Modalități simple de a crea un site
1.2. E-comerțul
1.2.1. Percepții generale despre magazinele online
1.2.2. Tipuri de magazine online
1.2.3. SEO și importanța acestuia
1.2.4. Tehnicile de promovarea a magazinelor online
1.3. Analiza problemei studiate
1.3.1. Piața existentă a e-comerțului local
1.3.2. Avantajele și dezavantajele folosirii tehnologiilor web
1.3.3. Premizele creării unui magazin online
1.3.4. Scopul și obiectivele principale

II. Aspectele analitice în proiectarea și dezvoltarea magazinului online
2.1. Descrierea thnologiilori utilizate
2.1.1. Limbajul de programare PHP
2.1.2. Limbajele HTML și CSS pentru crearea interfeței grafice
2.1.3. XML versus JSON ca standart de comunicare client-server
2.1.4. UML pentru realizarea diagramelor la etapa de proiectare
2.2. Definirea ciclului de viață a magazinului online
2.2.1. Cele mai importante etapele ale ciclului de viață pentru sistemului preconizat
2.2.2. Alegerea modelului agile pentru dezvoltarea softului
2.2.3. Anticiparea structurii generale pentru magazinul online
2.3. Proiectarea sistemului utilizînd diagramele UML
2.3.1. Interpretarea diagramei cazurilor de utilizare
2.3.2. Interpretarea diagramei de activități
2.3.3. Interpretarea diagramelor de secvență și colaborare
2.3.4. Interpretarea diagramei de componente
2.3.5. Interpretarea diagramei de desfășurare
2.3.6. Modelul bazei de date pentru nagazinul online

III. Analiza rezultatelor problemei abordate
3.1. Configrarea mediului de lucru pentru programarea web
3.1.1. Configurarea serverului web Apache
3.1.2. Configurare MySQL
3.1.3. Configurare Bootstrap
3.2. Aplicarea modelelor de programare web
3.2.1. Programarea folosind PHP 7 si avantajele față de versiunile anterioare
3.2.2. Implementarea modelului arhitectural Model View Controller
3.2.3. Criptarea datelor datelor private și a transferurilor financiare
3.2.4. Conexiunea și gestionarea serverului MySQL
3.2.5. Procesul de gestiune al utilizatorului și sesiunilor active
3.2.6. Comunicarea REST full API
3.3. Prezentarea magazinului online elaborat
3.3.1. Magazinul online pentru utilizatorul final
3.3.2. Gestionarea magazinului de către administrator
3.3.3. Procesul de adăugare de produse noi
3.3.4. Analiza si gestionarea fluxului de comenzi
3.3.5. Analiza SWOT și strategii de marketing
3.3.6. Cheltuielile de mentenanță pentru sistemului creat

Concluzii
Bibliografie
Anexe