Teza de licență - Elaborarea unei aplicații Android pentru arendarea/rezervarea mijloacelor de transport - ID:02444 - Volum 63 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Analiza sistemului informațional existent
1.1. Analiza activității de închirieri auto în Republica Moldova
1.1.1. Piața închirierii mașinilor
1.1.2. Marketingul auto online
1.1.3. Avantajele digitalizării serviciilor de chirie și bronare
1.1.4. Etapele informatizării serviciilor de chirie auto
1.2. Analiza resurselor informaționale
1.2.1. Antiteza dintre tehnologiilor web și platformele mobile
1.2.2. Tehnologia prelucrării informației in sistemul Andorid
1.2.3. Necesitatea și oportunitatea creării aplicației mobile

2. Proiectarea de ansamblu a aplicației
2.1. Determinarea necesităților și a obiectivelor sistemului creat
2.1.1. Compararea cu aplicații de e-booking auto existente pe piață
2.1.2. Originalitatea softului preconizat pentru utilizatorul final
2.1.3. Obiecțiele principale pentru produsul final
2.1.4. Standardele de calitate a aplicației create
2.2. Definirea metodologiei de proiectare a sistemului
2.2.1. Arsenalul metodic disponibil pentru a defini strategia de implementare a softului
2.2.2. Analiza cerințelor generale pentru alegerea metodei de proiectare
2.2.3. Definirea ciclului de dezvoltare a sistemului de e-booking auto
2.3. Proiectarea tehnică a softului
2.3.2. Definirea structurii bazei de date
2.3.3. Definirea componentelor fizice și logice pentru sistemul creat

3. Proiectarea de detaliu a aplicației mobile
3.1. Cerințele fucționale și tehnice
3.1.1. Definirea cerințelor funcționale
3.1.2. Instalarea și configurarea Java JDK
3.1.3. Instalarea și configurarea Android Studio și SDK
3.1.4. Instalarea și configurarea masinilor virtuale
3.2. Machetarea interfaței grafice
3.2.1. Codul XML pentru crearea elementelor vizuale Android
3.2.2. Proiectarea ieșirilor prin liste de elemente
3.2.3. Crearea ecranelor în aplicația Android
3.3. Mentenanța și administrarea aplicației
3.3.1. Google firebase și sitemul de Cloud
3.3.2. Configurarea sistemului de autentificare cu email și parola
3.3.3. Baza de date în timp real și configurarera sub Android

4. Analiza rezultatelor obținute
4.1. Cautarea și instalarea aplicației Android de pe Google Play
4.2. Funcționalul aplicației
4.2.1. Inregistrarea autentificarea în sistem
4.2.2. Analiza meniului de navigare
4.2.3. Procesul de alegere și chirie/bronare a unei mașini
4.3. Analiza economică a sistemului creat
4.3.1. Analiza SWOT
4.3.2. Costului de producție, profitul și rentabilitatea economică
4.3.3. Managimentul comenzilor pentru client și proprietar