Lucrare de licență - Sistem informațional de gestionare a resurselor umane la întreprindere - ID:02445 - Volum 103 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

I. Analiza domeniului de studiu
1.1. Analiza domeniului gestiunii resurselor umane
1.1.1. Rolul resurselor umane pentru întreprindere
1.1.2. Gestionarea efectivă a resurselor umane de către intreprindere
1.1.3. Optimizarea gestionării resurselor umane folosind tehnologiile informaționale
1.2. Argumentarea temei și comparația cu sistemele deja existente
1.2.1. Aportul benefic al softurilor pentru gestionare angajaților
1.2.2. Analiza comparativă a sistemelor existente
1.2.3. Importanța softului realizat pentru intreprindere
1.2.4. Obiectivele creării sistemului informațional
1.2.5. Justificarea alegerii platformei mobile pentru elaborarea softului

II. Proiectarea sistemului
2.1. Aspectele generale de proiectare
2.1.1. Studiu obiectiv pentru definirea metodei de proiectare a softului
2.1.2. Alegerea metodei de proiectare
2.1.3. Modelul conceptual
2.2. Mediul de dezvoltare al sistemului informațional
2.2.1. Proiectarea structurilor de date și a algorimilor aplicației utilizind POO
2.2.2. Avantajele Java și XML față de JS și HTML
2.2.3. Aspectele despre calitatea softului dezvoltat
2.2.4. Definirea ciclului de viață pentru sistemul creat
2.3. Proiectarea sistemului folosind diagramele UML
2.3.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare
2.3.2. Analiza diagramei de desfășurare
2.3.3. Analiza diagramelor de activități
2.3.4. Analiza diagramei de stări
2.3.5. Analiza diagramelor de clase
2.3.6. Analiza diagramelor de secvență și colaborare
2.3.7. Modelul bazei de date

III. Realizarea sistemului
3.1. Pregatirea mediului de programare Android
3.1.1. Configurarea studioului de programare Pentru Android
3.1.2. Configurarea dispozitivelor fizice și virtuale pentru rularea apk
3.1.3. Depanarea .apk și analiza logurilor din consola Android Studio
3.2. Aplicarea Tehnologiilor recunoscute în industria IT
3.2.1. Arhitectura MVP pentru realizarea aplicației mobile
3.2.2. Comunicarea client-server prin http și https
3.2.3. Schimbul de date prin REST API cu JSON
3.3. Crearea și gestionarea bazei de date
3.3.1. Utilizarea bazei de date SQLite
3.3.2. Crearea tabelelor și înserarea datelor utilizînd SQL
3.3.3. Selectarea, reînoirea și ștergerea datelor utilizînd SQL
3.4. Aplicarea paternurilor de programare
3.4.1. Aspecte generale despre necesitatea utilizării paternurilor de programare
3.4.2. Implementarea paternului Singleton
3.4.3. Implementarea paternului Observer
3.4.4. Implementarea paternului Factory Observer

IV. Descrierea aplicației
4.1. Instalarea aplicației mobile pe un dispozitiv Android
4.1.1. Legarea contului Gmail cu Google Play pe telefon
4.1.2. Căutarea, descărcarea și instalarea aplicației din magazinul de aplicații
4.2. Descrierea funcționalului softului
4.2.1. Crearea unui utilizator nou și procesul de autentificare în sistem
4.2.2. Meniul de navigare cu opțiunile aplicației
4.2.3. Setarile despre contul angajatului
4.2.4. Analiza plaților salariale
4.2.5. Analiza graficului de lucru
4.2.6. Comunicarea interactivă cu administrația întreprienderii
4.2.7. Descrierea utilizatorului despre adunările programate în sistemul elaborat

V. Argumentarea economică
5.1. Scopul elaborarii proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieții cu indentificarea potențialilor beneficiari
5.2. Planul calendaristic
5.3. Analiza SWOT
5.4. Analiza costurilor de producție
5.4.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.4.2. Calcularea consumurilor directe de materiale
5.4.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.4.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.4.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale pe termen lung
5.4.6. Calcularea costului de producției
5.4.7. Calculul indicatorilor economico-financiari