Teza de licență - Sistem de gestionare a parolelor - ID:02446 - Volum 90 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Analiza domeniului de studiu
1.1. Confidențialitatea datelor personale
1.1.1. Digitalizarea societății contemporane
1.1.2. Conceptul datelor personale în rețeaua de Internet
1.1.3. Securizarea datelor cu caracter personal
1.2. Analiza securizării sistemelor informatice
1.2.1. Standardele internațioanale pentru securizarea datelor personale
1.2.2. Riscul scurgerilor de date sensibile
1.2.3. Hackerii și conceptul de atac informatic
1.2.4. Parțile slabe ale unui sistem informatic
1.2.5. Metode generale de securizare a sistemelor informatice
1.3. Scopul și argumentarea temei alese
1.3.1. Ingineria socială și spargerea parolelor
1.3.2. Analiza softurilor existente pe piață
1.3.3. Scopul și obiectivele sistemului informatic

2. Proiectarea sistemului
2.1. Analiza și argumentarea selectării mediului software pentru realizarea sistemului
2.1.1. Sisteme de operare mobile și particularități specifice
2.1.2. Android și descrierea arhitecturii acestuia
2.1.3. Proiectarea nucleului de sincronizare utilizind serviciile Goole Cloud
2.2. Definirea strategiei de proiectare a sistemului informațional
2.2.1. Programarea OOP și plusurile acesteia
2.2.2. Proiectarea designului UI/UX
2.2.2. Descrierea elementelor Andorid SDK și ADT
2.3. Modelatea sistemului folosind limbajul UML în Enterprise Architect
2.3.1. Analiza cazurilor de utilizare
2.3.2. Diagramele de secventa și colaborare
2.3.3. Diagramele de activități
2.3.4. Diagrama de stări
2.3.5. Diagrama de clase pe pachete din Andoroid Studio
2.3.6. Diagramele de componențe și desfăsurare
2.4. Proiectarea bazei de date
2.4.1. Sinteza modalităților de stocare a datelor în Andorid
2.4.2. Sqlite pentru baza de date relațională locală
2.4.3. Baza de date nerelațională JSON în timp real de la Firebase

3. Rrealizarea sistemului
3.1. Pregatirea mediului de lucru pentru sistemul client-server
3.1.1. Instalarea Java și Andorid SDK pe Windows 10
3.1.2. Instalarea ADB virtual machine cu Andorid 9.1
3.1.3. Configurarea dispozitivului Android 7.1 pentru deploymentul aplicaței
3.2. Configurarea serverului Firebase
3.2.1. Adaugarea și configurarea librăriilor Google și Firebase
3.2.2. Contul Firebase, configurarea aplicației în consola de comandă și fisierul JSON pentru aplicație
3.3.3. Adaugarea metodei de logare cu email și parola și configurarea bazei de date
3.3. Programarea Java și XML
3.3.1. Programarea ecranelor principale Activity și Fragment
3.3.2. Programarea elementelor vizuale în XML
3.3.3. Aplicarea elementelor de Material design de la Google
3.4. Practici de programare
3.4.1. Fișierul de configurare Manifest și build.gradle
3.4.2. Aplicarea paternului MVVP
3.4.3. Aplicarea paternului Singleton
3.4.4. Integrarea sistemului Crashalitycs de la Firebase pentru monitorizare

4. Descrierea aplicației
4.1. Introducere în Google Play și instalarea aplicației
4.1.1. Legarea contului simplu Google cu magazinul de aplicații
4.1.2. Cautarea și instalarea aplicației realizate
4.2. Descrierea utilizarii softului pentru utilizatorul final
4.2.1. Crearea unui cont nou utilizind email și parola și autentificarea în sistem
4.2.2. Procesul de recovery și accesul la baza de date de pe serverul Firebase
4.2.3. Crearea unei parole noi sau a unui card bancar securizat
4.2.4. Vizualizarea inregsistrarilor din sistem
4.2.5. Sincronizarea și stergerea datelor din sistem

5. Argumentarea economică
5.1. Scopul elaborarii proiectului din punct de vedere economic
5.2. Planul calendaristic
5.3. Analiza SWOT
5.4. Analiza costurilor de producție
5.4.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.4.2. Calcularea consumurilor directe de material
5.4.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.4.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.4.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale pe termen lung
5.4.6. Calcularea costului de producție
5.4.7. Calculul indicatorilor economico-financiar