Teza de licență - Urmărirea coletelor poștale prin realizarea proiectului ePoșta Moldovei - ID:02449 - Volum 63 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Analiza domeniului de studiu
1.1. Inițiere în serviciile poștale
1.1.1. Noțiuni teoretice despre serviciile poștale
1.1.2. Urmărirea livrării și recepționarea mărfii
1.1.3. Particularități specifice ale Poștei Moldovei
1.2. Serviciile de logistică
1.2.1. Comerțul online ca punct de start
1.2.2. Obiectivele principale ale logisticii
1.2.3. Structura sistemului logistic
1.3. Analiza detaliată a temei abordate
1.3.1. Transportarea a mărfurilor de la vînzător la cumpărător
1.3.2. Analiza sistemelor deja existente
1.3.3. Scopul și obiectivele principale pentru sistemul creat

2. Proiectarea sistemului
2.1. Descrierea metodelor de proiectare
2.1.1. Cerinţele industriei IT pentru utilizarea unei metode de proiectare
2.1.2. Metodele de proiectare şi de implementare a sistemului
2.1.3. Ciclul de dezvoltare al sistemului informațional
2.2. Structura sistemului bazei de date
2.2.1. Utilizarea tehnoologiilor Cloud
2.2.2. Proiectarea bazei de date
2.3. Proectarea sistemului ePoșta Moldovei
2.3.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare
1.3.2 Analiza diagramei de componente
2.3.3. Analiza diagramei de desfășurare
2.3.4. Analiza diagramelor de secvență și colaborare
2.3.5. Analiza diagramelor de activități
2.3.6. Analiza diagramei de stări
2.3.7. Analiza diagramelor de clase

3. Realizarea sistemului
3.1. Pregătirea pentru realizarea proeictului ePoșta Moldovei
3.1.1. Utilizarea limbajului Java și framework-ul Android
3.1.2. Configurarea softului Android Studio
3.1.3. Configurarea smartphone-ului Android pentru rularea aplicației ePoșta Moldovei
3.2. Scrierea codului pentru aplicația Android
3.2.1. Crearea proiectului în Andorid Studio
2.2.2. Codurile XML pentru interfața utilizatorului
3.3.3. Crearea Activităților Android
3.3.4. Fișierul de configurare a aplicației
3.3. Tehnologii de partajare a codului folosite
3.3.1. Instalarea și modurile de lucru
3.3.2. Operații GIT
3.3.3.Ignorarea unor fișiere din proiect

4. Descrierea aplicației
4.1. Instalarea aplicației ePoșta Moldovei
4.1.1. Pregătirea telefonului pentru a utiliza softul creat
4.1.2. Istalarea softului în format .apk
4.2. Descrierea funcționalului aplicației ePoșta Moldovei
4.2.1. Înregistrarea și autentificarea utilizatoului
4.2.2. Adăugarea comenzilor pentru urmărire
4.2.3. Vizualizarea statutului comenzilor livrate și gestionarea lor
4.2.4. Trimiterea feedback-ului către admin

5. Argumentarea economică
5.1. Analiza generală
5.1.1. Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieții cu indentificarea potențialilor beneficiari
5.1.2. Planul calendaristic
5.1.3. Analiza SWOT
5.2. Analiza costurilor de producție
5.2.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.2.2. Calcularea consumurilor directe de materiale
5.2.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.2.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.2.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale pe termen lung
5.2.6. Calcularea costului de producție
5.2.7. Calculul indicatorilor economico-financiari

Concluzii