Teza de licență - Gestionarea magazinului online pentru realizarea proiectului EmployeeManager - ID:02450 - Volum 63 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Analiza domeniului de studiu
1.1.Prezentarea comerțului electronic
1.1.1. Noțiuni teoretice despre comertul electronic
1.1.2. Categoriile principale ale comerțului online
1.1.3. Modele de comerț online cu avantajele și dezavantajele acestuia
1.2. Gestionarea magazinelor online
1.2.1. Eficiența și funcționarea magazinelor online
1.2.2. Conceptul de gestionare a unui magazin online
1.2.3. Efectele digitalizării afacerii în comerț
1.3. Scopul și obiectivele principale
1.3.1. Scopul creării unui soft de gestiune a magazinului online
1.3.2. Analiza softului existent Smart Bill
1.3.3. Definirea obiectivelor sistemului informațional

2. Proiectarea sistemului
2.1. Metodologia de proiectare a sistemului informațional
2.1.1. Metode și tehnici de realizare
2.1.2. Caracteristica de bază a sistemului de gestiune a magazinului online
2.1.3. Definirea ciclului de viață
2.1.4. Prelucrarea datelor pentru sistemul creat
2.2. Descrierea etapei de proiectare prin diagrame UML
2.2.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare
1.2.2 Analiza diagramei de componențe
2.2.3. Analiza diagramei de desfășurare
2.2.4. Analiza diagramelor de secvență și colaborare
2.2.5. Analiza diagramelor de activități
2.2.6. Analiza diagramei de stări
2.2.7. Analiza diagramelor de clase
2.3. Proiectarea aplicației mobile
2.3.1. Pașii pentru realizarea aplicației mobile
2.3.2. Proiectarea bazei de date pentru gestionarea magazinului online

3. Realizarea sistemului
3.1. Mediul de programare Android
3.1.1. Instrumentele software pentru crearea aplicației Andorid
3.1.2. Crearea aplicției iManager în Andorid Studio
3.1.3. Crearea unui dispozitiv virtual pentru testarea codului scris
3.2. Programarea pe Andorid
3.2.1. Crearea unuei clase Activity pentru interfața utilizatorului
3.2.2. Ciclul de viață a unei activități Android
3.2.3. Resursele aplicației Android
3.3. Tehnologii aplicate în procesul de programare
3.3.1. Modelul de programare MVP
3.3.2. Protocoale de comunicare dintre client și server
3.3.3. Comunicarea REST API prin JSON

4. Descrierea aplicației
4.1. Instalarea și rularea aplicației Andorid
4.1.1. Crearea contului de utilizator Google pentru Goolge Play
4.1.2. Serviciul Google Play și accesarea aplicației create
4.1.3. Interactiunea utilizatorului cu dezvoltatorul
4.2. Descrierea softului creat
4.2.1. Înregistrarea și audentificarea în sistem
4.2.2. Meniul de navigare a aplicației
4.2.3. Alegerea categoriilor de produse
4.2.4. Vizualizarea si gestionarea comenzilor
4.2.5. Gestionarea inventarului
4.2.6. Setările aplicației și opțiunea de editare a contului

5. Argumentarea economică
5.1. Analiza economică
5.1.1. Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieții cu indentificarea potențialilor beneficiari
5.1.2. Planul calendaristic
5.1.3. Analiza SWOT
5.2. Calcularea costurilor de producție
5.2.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.2.2. Calcularea consumurilor directe de materiale
5.2.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.2.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.2.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale pe termen lung
5.2.6. Calcularea costului de producție
5.2.7. Calculul indicatorilor economico-financiari

Concluzii