Teza de licență - Gestionarea resurselor umane în cadrul aplicației Android - ID:02451 - Volum 51 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

I. Analiza domeniului de studiu
1.1.Importanța resurselor umane pentru activitatea companiilor
1.1.1. Noțiuni teoretice despre resursele umane
1.1.2. Importanța gestionării resurselor umane pentru companie
1.1.3. Scopul sistemelor informatice pentru planificarea resurselor umane
1.2. Analiza domeniului de studiu din perspectica tehnologiilor informaționale
1.2.1. Antiteza dintre modelul clasic și cel informatizat de gestionare a resurselor umane
1.2.2. Utilitatea softurilor pentru economisirea timpului
1.3. Argumentarea deciziei de elaborare a softului
1.3.1. Importanța softului pentru companie
1.3.2. Scopul și obiectivele softului
1.3.3. Argumentarea alegerii platformei mobile Android

II. Proiectarea sistemului de gestionare a resurselor umane
2.1. Analiza tehnologiilor utilizate
2.1.1. Utilizarea programării orientate obiect
2.1.2. Modelul V ca cilcu de viață pentru softul creat
2.2. Definirea arhitecturii mobile
2.2.1. Structura aplicației mobile
2.2.2. Arhitectura mobilă distribuită
2.3. Proiectarea componentelor pentru aplicația mobilă
2.3.1. Proiectarea funcționalului de bază
2.3.2. Proiectarea bazei de date

III. Implementarea sistemului de gestionare a resurselor umane
3.1. Pregătirea mediului de programare Andorid
3.1.1. Configurarea softului Android Studio
3.1.2. Configurarea smartphone-ului Andorid pentru testare
3.1.3. Vizualizarea logurilor din consola LogCat
3.2. Modele de implementare a aplicației
3.2.1. Utilizarea structurii MVVM față de MVC
3.2.2. Comunicarea client-server
3.3. Paradigme de programare utilizate
3.3.1. Ncesitatea utilizării paradigmelor de programare
3.3.2. Paternul Singleton
3.3.3. Paternul Observer
3.3.4. Paternul Factory Observer

IV. Analiza rezultatelor obținute
4.1. Instalarea aplicației pe smartphone
4.1.1. Pregătirea smartphone-ului pentru rularea softului
4.1.2. Istalarea softului în format .apk
4.2. Descrierea funcționalului softului
4.2.1. Crearea contului și procesul de autentificare în sistem
4.2.2. Meniul aplicației
4.2.3. Vizualizarea și editarea contului angajatului
4.2.4. Analiza datelor private
4.2.5. Schimbul de acte cu administrația companiei
4.2.6. Gestionarea angajatilor de către manageri
4.3. Analiza ecponomică a sistemului creat
4.3.1. Analiza SWOT
4.3.2. Costului de producție, profitul și rentabilitatea economică