Teza de master - Crearea unei platforme de gestionare a resurselor umane calificate - ID:02452 - Volum 65 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. Analiza domeniului de studiu

1.1. Domeniului gestionării resurselor umane calificate
1.2. Rolul personalului profesional pentru companii
1.3. Modernizarea gestionării resurselor umane calificate folosind tehnologiile informaționale
1.4. Aportul benefic al softurilor pentru gestionare angajaților
1.5. Concluzii privind gestionarea resurselor umane

II. Etapa de proiectare a sistemului
2.1. Aspectele generale de proiectare
2.2. Mediul de dezvoltare al sistemului client-server
2.3. Descrierea ciclului de viață pentru sistemul creat
2.4. Analiza cazurilor de utilizare pentru utilizatorul final
2.5. Concluzii privind proiectarea sistemului client-server

III. Implementarea și testarea sistemului informațional
3.1. Pregătirea mediului de programare
3.2. Descrierea conceptelor de programare aplicate
3.3. Crearea și gestionarea bazei de date
3.4. Descrierea funcționalului softului din perspectiva utilizatorului final
3.5. Concluzii privind realizarea sistemului informațional

Concluzii generale și recomandări
Bibliografie
Anexe