Teza de licenta - Realizarea аpliсаției mоbile pentru simulаreа аtасurilоr DоS și DDоS - ID:02453 - Volum 80 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere
1. CADRUL TEORETIC AL SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE

1.1. Concepții generale despre sistemele informaționale
1.1.1. Ce sunt resurselor informaționale
1.1.2. Necesitatea securității informaționale pentru societate
1.1.3. Informatizarea pe plan național
1.2. Concepții despre securitatea sistemelor informaționale
1.2.1. Descrieri generale despre securitatea informaţională
1.2.2. Riscurile atacurilor informatice
1.2.3. Standardele Organizației Internaționale în domeniul securității
1.2.4. Hackerii și pericolul atacurilor informatice
1.3. Formularea problemei de cercetare
1.3.1. Vulnerabilitatea rețelelor informatice
1.3.2. Modalități de securizare a rețelelor informaționale
1.3.3. Formularea scopului și obiectivelor de cercetare

2. METODOLOGIA ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII TIPURILOR DE ATACURI
2.1. Analiza celor mai răspândite atacuri informatice
2.1.1. Atacuri DOS și DDOS
2.1.2. Ingineria socială și spargerea parolelor
2.1.3. Flooding, Spoofing și sniffing
2.1.4. Atacurile Man-in-the-Middle și Replay
2.1.5. Atacuri DNS, ARP și fără fir
2.2. Metode larg utilizate pentru securitatea informațională
2.2.1. Analiza rețelelor virtuale private
2.2.2. Funcționarea conexiunii prin VPN
2.2.3. Analiza i-barierelor
2.2.4. Tipuri de i-bariere
2.3. Proiectarea aplicației Android pentru simularea atacurilor DOS și DDOS
2.3.1. Metoda de proiectare a sistemului informațional
2.3.2. Analiza diagramei cazurilor de utilizare
2.3.3. Analiza diagramelor de activități
2.3.4. Analiza diagramelor de secvență și colaborare
2.3.5. Analiza diagramelor de stări
2.3.6. Analiza diagramei de clase
2.3.7. Analiza diagramei de componente
2.3.8. Analiza diagramei de desfășurare

3. PROCESUL DE IMPLEMENTARE A APLICAȚIEI ANDROID
3.1. Realizarea aplicației mobile pentru simularea atacurilor DoS și DDoS
3.1.1. Instalarea și configurarea Android Studio
3.1.2. Implementarea sistemului de pornire atac prin Firebase Cloud
3.1.3. Depanarea aplicației și analiza logurilor
3.2. Comunicarea client-server
3.2.1. Standardele de comunicare REST API
3.2.2. Protocoale de comunicare client-server
3.2.3. Cererile de tip GET pentru comunicarea cu serverul
3.3. Scrierea codului Java pentru aplicația Android
3.3.1. Aspecte generale despre necesitatea utilizării șabloanelor de programare
3.3.2. Implementarea șablonului Singleton
3.3.3. Implementarea șablonului Observer
3.3.4. Implementarea șablonului Factory Observer

4. TESTAREA APLICAȚIEI REALIZATE
4.1. Testarea practică a atacurilor DoS și DDoS de la aplicația realizată
4.1.1. Instalarea și configurarea serverului nodeJs
4.1.2. Instalarea și configurarea scanerului Burp
4.1.3. Configurarea smartphone-ului și emulatoarelor virtuale pentru testare
4.1.4. Lansarea atacului DDoS
4.1.5. Activarea CloudFlare anti DDoS
4.2. Retrospectiva atacurilor DDoS
4.2.1. Amenințări ransomware și atacuri în masă
4.2.2. Soluția Kaspersky DDoS Protection
4.2.3. Sistemele anti DDoS de la CloudFlare

5. ARGUMENTAREA ECONOMICA
5.1. Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieţei cu identificarea potenţialilor beneficiari
5.2. Planul calendaristic
5.3. Analiza SWOT
5.4. Analiza costurilor de producție
5.4.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.4.2. Calcularea consumurilor directe materiale și nemateriale
5.4.3. Calcularea consumurilor indirecte
5.4.4. Calcularea veniturilor angajaților
5.5. Costului de producție, profitul și rentabilitatea economică

Concluzii
Bibliografie
Anexe