Teza de master - Platformă de gestionare a resurselor umane - ID:02454 - Volum 93 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 3
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

1. ANALIZA PLATFORMELOR DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE 9

1.1. Domeniul gestionării resurselor umane calificate 9
1.2. Rolul personalului profesional pentru companii 10
1.3. Modernizarea gestionării resurselor umane calificate folosind tehnologiile informaționale 12
1.4. Aportul benefic al softurilor pentru gestionare angajaților 15
1.5. Concluzii privind gestionarea resurselor umane 23

2. PROIECTAREA SISTEMULUI EPPO 26
2.1. Aspecte generale de proiectare 26
2.2. Mediul de dezvoltare al sistemului client-server 29
2.3. Descrierea ciclului de viață pentru sistemul creat 32
2.4. Analiza cazurilor de utilizare pentru utilizatorul final 34
2.5. Concluzii privind proiectarea sistemului client-server 40

3. IMPLEMENTAREA ȘI TESTAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL EPPO 43
3.1. Pregătirea mediului de programare 43
3.2. Descrierea conceptelor de programare aplicate 49
3.3. Crearea și gestionarea bazei de date 59
3.4. Descrierea funcționalului softului din perspectiva utilizatorului final 64
3.5. Concluzii privind realizarea sistemului informațional 71

CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE 75
ANEXE 78