Teza de licenta - Crearea si dezvoltarea unei farmacii online - ID:02455 - Volum 62 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Analiza situației în domeniul abordat
1.1. Fundamentare teoretică în industria farmaceutică
1.1.1. Prezentarea serviciilor farmaceutice
1.1.2. Calitatea serviciilor farmaceutice moderne
1.2. Importanța farmaciilor interactive
1.2.1. Mediul online în serviciile farmaceutice
1.2.2. Aportul aplicațiilor mobile
1.2.3. Optimizarea businessului în mediul online
1.3. Metodologia și obiectivele studiului
1.3.1. Metodologia de realizarea a softului realizat
1.3.2. Analiza farmaciilor online existente
1.3.3. Scopul și obiectivele creării aplicației mobile

2. Proiectarea sistemului farmacie online
2.1. Definirea metodelor de proiectare a sistemului client-server
2.1.1. Importanța tipizării procesului de dezvoltare a sistemului informațional
2.1.2. Analiza metodologiilor de dezvoltare a sistemelor informaționale
2.1.3. Alegerea ciclului de viață potrivit pentru sistemul creat
2.2. Proiectarea sistemului client-server folosind UML
2.2.1. Diagrama cazurilor de utilizare
2.2.2. Diagramele de activități
2.2.3. Diagramele de secvență și colaborare
2.2.4. Diagramele de clase
2.2.5. Diagramele de stări
2.2.6. Diagrama de desfășurare
2.2.7. Diagrama de componente
2.3. Proiectarea structurii bazei de date
2.3.1. Posibilități de stocare locală a datelor în Android
2.3.2. Schița bazei de date a farmaciei online

3. Implementarea codului farmaciei online
3.1. Pregatirea procesului de implementare a aplicației Andorid
3.1.1. Limbajului de programare Java/Kotlin și Android SDK
3.1.2. Configurarea Android Studio pentru editarea codului sursă
3.1.3. Configurarea telefonului pentru testarea aplicației create
3.2. Conponentele principale ale aplicației Android
3.2.1. Clasele de bază din Andorid SDK
3.2.2. Configurarea aplicației în fișierul manifest.xml
3.2.3. Directoriul de resursele ale aplicației
3.3. Etapa de realizare a interfeței utilizatorului
3.3.1. Crearea componentelor Activity și Fragment
3.3.2. Crearea elementelor grafice în XML
3.3.3. Definirea structurilor de grupare list și grid
3.4. Tehnici de scriere a codului aplicate
3.4.1. Model View Presenter pentru structurarea codului
3.4.2. Standardele de comunicare moderne https cu certificat SSL
3.4.3. Comunicarea prin intermediul formatului JSON

4. Descierea aplicației mobile realizate
4.1. Instalarea fișierului .apk pe un telefon Android
4.2 Înregistrarea și autentificarea în sistem
4.3. Căutarea medicamentelor după denumire
4.4. Adăugarea în coș a produselor
4.5. Achitarea produselor adăugate în coș
4.6. Setările aplicației

5. Argumentarea economică
5.1. Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieții cu indentificarea potențialilor beneficiari
5.2. Planul calendaristic
5.3. Analiza SWOT
5.4. Analiza costurilor de producție
5.4.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.4.2. Calcularea consumurilor directe de materiale
5.4.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.4.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.4.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale pe termen lung
5.4.6. Calcularea costului de producție
5.4.7. Calculul indicatorilor economico-financiari

Concluzii
Bibliografie
Anexe