Teza de licenta - Sistem securizat de notificare in timp real - ID:02459 - Volum 60 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Analiza situației în domeniul abordat

1.1. Descrierea domeniului abordat
1.1.1. Apariția tehnologiilor informaționale în agricultură
1.1.2. Tehnologiile de comunicare în timp real
1.1.3. Tehnologiile mobile
1.2. Beneficiile și importanța temei
1.2.1. Beneficiile informatizării agriculturii în Republica Moldova
1.2.2. Beneficiile tehnologiilor Cloud
1.2.3. Principiile POO și limbajul Java
1.3. Descrierea sistemelor deja existante și compararea cu sistemul creat
1.3.1. Analiza sistemelor deja existente
1.3.2. Scopul și obiectivele realizării acestui sistem informațional

2. Cerințele funcționale și non-funcționale ale sistemului
2.1. Definirea etapei de proiectare a sistemului
2.1.1. Analiza etapelor de proiectare a softului
2.1.2. Alegerea metodologiei de implementare a softului
2.2. Descrierea comportamentală a sistemului
2.2.1. Diagrama cazurilor de utilizare
2.2.2. Diagramele de activitate
2.2.3. Diagramele de secvență și colaborare
2.2.4. Diagramele de stare
2.3. Descrierea structurală a sistemului
2.3.1. Diagramele de clase
2.3.2. Diagrama de componente
2.3.3. Diagrama de desfășurare

3. Realizarea sistemului informatic
3.1. Tehnologiile folosite
3.1.1. Platforma mobilă Android
3.1.2. Pregătirea mașinii pentru implementarea Aplicației Android
3.1.3. Configurarea serviciilor Firebase
3.2. Arhitectura aplicației
3.2.1. Arhitectura MVVM pentru aplicația Android
3.2.2. Serviciul Firebase Cloud Messaging
3.2.3. Serviciul de autentificare Firebase
3.3. Realizarea modulelor
3.3.1. Comunicarea cu serverul pentru tragerea datelor despre starea vremii
3.3.2. Securizarea schimbului de date
3.3.3. Descrierea procesului de implementarea a unui ecran în Andoird

4. Documentarea produsului realizat
4.1. Setarea sistemului pentru producție
4.1.1. Setarea serverului Firebase
4.1.2. Instalarea aplicației Android
4.2. Testarea sistemului realizat de către utilizatorul final

5. Evaluarea economică
5.1. Scopul elaborării proiectului din punct de vedere economic. Studiul pieții cu indentificarea potențialilor beneficiari
5.2. Planul calendaristic
5.3. Analiza SWOT
5.4. Analiza costurilor de producție
5.4.1. Calcularea activelor materiale și nemateriale pe termen lung
5.4.2. Calcularea consumurilor directe de materiale
5.4.3. Calcularea consumurilor directe privind retribuirea muncii
5.4.4. Calcularea consumurilor indirecte
5.4.5. Calcularea uzurii mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale pe termen lung
5.4.6. Calcularea costului de producție
5.4.7. Calculul indicatorilor economico-financiari
5.5. Fișa postului de programator

Concluzii
Bibliografie
Anexe