Teza de licenta - Aplicatie mobila pentru optimizarea consumului produselor alimentare - ID:02465 - Volum 81 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

1. Analiza domeniului de studiu

1.1. Cercetarea problematicii optimizarii consumului produselor alimentare
1.1.1. Aplicabilitatea tehnologiilor informaționale în alimentație
1.1.2. Tehnologiile Cloud de comunicare în timp real
1.1.3. Tehnologiile mobile
1.2. Importanța digitalizarii sferei de alimentație publică
1.2.1. Solutii pentru optimizarea consumului de produse alimentare
1.2.2. Beneficiile informatizării alimentației publice în Republica Moldova
1.2.3. Beneficiile tehnologiilor de notificare în timp real
1.3. Sistemele existente și avantajele sistemului creat
1.3.1. Argumentarea propunerii de proiect
1.3.2. Scopul și obiectivele realizării sistemului informatic
1.3.3. Analiza sistemelor existente

2. Modelarea sistemului
2.1. Descrierea proiectării sistemului
2.1.1. Analiza etapelor de proiectare a sistemului
2.1.2. Modelul de implementare a sistemului
2.2. Modelarea UML a sistemului
2.2.1. Diagrama cazurilor de utilizare
2.2.2. Diagramele de activitate
2.2.3. Diagramele de secvență și colaborare
2.2.4. Diagramele de stare
2.3. Descrierea structurală a sistemului
2.3.1. Diagramele de clase
2.3.2. Diagrama de componente
2.3.3. Diagrama de desfășurare

3. Implementarea practică a sistemului informatic
3.1. Sinteza tehnologiilor folosite pentru programare
3.1.1. Platforma mobilă Android
3.1.2. Kotlin versus Java
3.1.3. Kotlin și XML pentru crearea aplicatiei mobile pe Android
3.1.4. Configurarea serviciilor Firebase
3.2. Definirea structurii pilon
3.2.1. Arhitectura Model View View Model pentru aplicație
3.2.2. Serviciul Firebase Cloud Messaging pentru notificări
3.3. Realizarea modulelor
3.3.1. Clasele de bază Activity și Fragment
3.3.2. Implementarea ecranelor de inregistrare și autentificare în sistem
3.3.3. Comunicarea cu serverul Cloud de la Google
3.3.4. Aplicarea paradigmelor de programare

4. Testarea și documentarea sistemului
4.1. Configurarea sistemului client-server
4.1.1. Configurarea serverului Firebase pentru autentificare, notificari si baza de date
4.1.2. Instalarea aplicației Android pe telefon
4.2. Testarea sistemului realizat de către utilizatorul final

5. Evaluarea economică a proiectului

Concluzii
Bibliografie
Anexe