Teza de licenta - Sistem informatic de gestiune a serviciilor pentru spălătoriile auto self service - ID:02467 - Volum 60 pagini


Categoria : IT - Informatica 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

I. Cadrul teoretic

1.1. Analiza globală a problemei abordate
1.2. Considerații tehnice pentru realizarea sistemului informatic
1.3. Analiza solutiilor deja existente
1.4. Definirea scopului și a obiectivelor principale

II. Soluționarea practică a proiectării de ansamblu
2.1. Alegerea unei metodologii de proiectare
2.2. Decizia de a folosi platforma mobilă Android și sistemele Cloud de la Google
2.3. Proiectarea sistemului informatic prin diagrame UML
2.4. Descrierea pașilor practici pentru realizarea și depanarea sistemului creat

III. Soluționarea practică a implementării și testării sistemului informatic
3.1. Descrierea practică a pașilor pentru mediul de lucru Android
3.2. Clasele de bază pentru aplicația Android
3.3. Configurarea bazei de date Firestore
3.4. Securizarea schimbului de date
3.5. Demonstrarea practică a produsului soft realizat

IV. Analiza economică
4.1. Planificarea economică
4.2. Analiza calculelor economice și a profitului

Concluzii finale