Redactare teza de licență la IT și informatică, teza de master la cibernetică, aplicații în IT pentru lucrarea de diplomă la informatică. Cuprins la teza în IT

Teza de licenta - Rolul sistemelor de operare asupra sistemului de calcul - ID: 02406 - Volum 53 pagini

INTRODUCERE 3

Capitolul I : SINTEZA SISTEMELOR DE OPERARE 5

I.1 Noţiuni generale 5
I.2 Istoricul apariţiei sistemelor de operare 9
I.3 Exemple de sisteme de operare, evoluţia acestora 12

Capitolul II : ROLUL SISTEMELOR DE OPERARE ASUPRA SISTEMULUI DE CALCUL 20
II.1 Particularităţile sistemelor de operare 20
II.2 Activitatea sistemului de operare pentru gestionarea resurselor sistemului de calcul 27
II.2.1 Compararea sistemelor de operare 41
II..3 Tendinţe noi de dezvoltare 46

CONCLUZIE 51
BIBLIOGRAFIE 52
GLOSAR 54

Teza de licenta - Analist Programator - ID: 02405 - Volum 91 pagini

CAPITOLUL. I. : Istoric al Limbajului HTML 3
1.1 Istoric al Limbajului HTML 3
1.1.1 SGML si HTML 4
1.1.2 World Wide Web Consortium 4

CAPITOLUL. II. : Primii pasi 7
2.1 Taguri de baza 7
2.2 Titlul unei pagini 8
2.3 Blocuri preformatate 9
2.4 Culoarea de fond 9
2.5 Culoarea textului 10
2.6 Etichete 11
2.7 Stiluri pentru blocurile de text 12
2.8 Stiluri fizice si logice 14

CAPITOLUL. III. : Fonturi 16
3.1 Culori 16
3.2 Culoarea fontului 16
3.3 Familia fontului 17
3.4 Marimea fontului 18
3.5 Grosimea unui font 19

CAPITOLUL IV. : Blocuri de text 20
4.1 Indentarea unui bloc 20
4.2 Blocul preformatat 20
4.3 Blocuri paragraph 22
4.4 Blocuri de titlu 23
4.4.1 Blocuri
24
4.5 Linii orizontale 25

CAPITOLUL .V. : Imagini 26
5.1 Chenarul si dimensionarea unei imagini 26
5.1.1 Alinierea unei imagini 27
5.1.2 Imagini pentru fondul unei pagini 28
5.1.3 Imagini folosite ca legaturi 28

CAPITOLUL .VI. : Tabele 30
6.1 Inserarea Tabelelor 30
6.2 Chenarul unui tabel 31
6.3 Alinierea tabelului 32
6.4 Definirea culorilor de fond pentru un tabel 34
6.5 Dimensionarea celulei unui tabel 35
6.6 Dimensionarea unui tabel 37
6.7 Titlul unui tabel 38
6.8 Cap de tabel 39
6.9 Alinierea continutului unei celule 40
6.10 Tabele de forme oarecare 41
6.11 Celule vide ale unui tabel 42
6.12 Atribute Internet Explorer pentru tabele 43
6.13 Grupuri de coloane 44
6.14 Atributele “frame” si “rules” 46

CAPITOLUL. VII. : Sintaxa CSS 48
7.1 Stiluri dedicate 48
7.2 Clase de stiluri 49
7.3 Stiluri “identificate” 50
7.4 Stiluri in-line 50
7.5 Stiluri definite in fisiere externe 51

CAPITOLUL. VIII. 52
8.1 Scriptul Paginii Web “Walking through Moldavia” 52

Bibliografie 91

Teza de masterat - Sistem Informatic de Management al Lucrarilor - ID: 02404 - Volum 33 pagini

INTRODUCERE – MOTIVATIA SI DESCRIEREA LUCRARII

1.TEHNOLOGII FOLOSITE

1.1. SCURT ISTORIC
1.2. INSTALAREA SI CONFIGURAREA PLATFORMEI DE LUCRU

2. BAZA DE DATE
2.1. DIAGRAMA RELAŢIONALĂ A BAZEI DE DATE
2.2. DESCRIERE ENTITĂŢI, ATRIBUTE, RELAŢII
2.2.1. OPERATORI
2.2.2. SERVICII
2.2.3. PETENTI
2.2.4. LUCRARI
2.2.5. FLUX
2.2.6. TIPDOSAR
2.2.7. RELATIA „APARTINE”
2.2.8. RELATIA „ESTE”
2.2.9. RELATIA „DEPUNE”
2.2.10. RELATIA „INCLUSA”

3. DESCRIEREA ŞI FOLOSIREA APLICAŢIEI
3.1. PAGINA DE LOGIN
3.2. UTILIZATORII DE LA REGISTRATURA
3.3. UTILIZATORII DIN FLUX
3.4. PAGINA DE ADMINISTRARE

4. CONCLUZII
5. BIBLIOGRAFIE


Teza de licenta - Securitatea site-urilor Web de e-commerce - ID: 02403 - Volum 59 pagini

Introducere

1. Dezvoltarea comerţului electronic

1.1. Ce este comerţul electronic?
1.2. Avantaje şi dezavantaje ale comerţului electronic
1.3. Modele de afaceri în comerţul electronic

2. Aplicaţii Web pentru comerţul electronic
2.1. Componente şi ameninţări de securitate
2.1.1. Componente server ale unui sistem de comerţ electronic
2.1.2. Tranzacţiile în comerţul electronic
2.2. Exemple de aplicaţii

3. Criptografia site-urilor Web de comerţ electronic
3.1. Algoritmi criptografici cu cheie publică - RSA
3.2. Semnătura digitală
3.3. Infrastructuri de chei publice (PKI – Public Key Infrastructure) – cheia pentru un comerţ electronic securizat

4. Reglementări în Uniunea Europeană
4.1. Legislaţia naţională

5. Studiu de caz – Analiza securităţii site-ului de licitaţii online eBay
5.1 eBay - prezentare
5.2 Arhitecturi eBay
5.3 Ameninţări de securitate asupra site-ului de licitaţii online eBay

ConcluziiTeza de an - Filozofia Internetului - ID: 02402 - Volum 37 pagini

Introducere

Hypertext
Istorie şi definiţie
Hypertext şi text digital
Hyper Text Meta Language
De la backspace la delete - anatomie comparată

Spaţii electronice virtuale
De la hypermedia la realitate virtuală, trecând prin cyberspaţiu
Spaţiul virtual electronic
Cyberia sau non-deşertul imaginaţiei.
Fractalii şi construirea Cyberiei
Acces direct
De la realitatea virtuală la realitatea alternativă

Cultura hackerilor
Istorie şi definiţie
Cyberspaţiul primitiv - reţelele de telefonie
Cybercomunităţile primitive
Simbioza calculator - telefon
Teritoriul comun
Exploratorii vestului sălbatic electronic
Casta hackerilor curioşi
Etica hackerilor

net.arta
Geneza
Introducere în net.arta
Cum să devii net.artist
Artişti vedete
Arta vie - virusul electronic
Codul virusului biennale.py
net.artă sau artă digitală?

Fenomenul internet
Internetul şi gândirea stocastică
Istoria internetului, aşa cum a fost rescrisă
Viitorul internetului

Incheiere
Bibliografie

Cărţi "fizice".
Texte electronice
Pagini web

Teza de licenta - Extinderea frameworkului AJAX Spry pentru Dreamweaver Stiletto. Widgetul Spry Rating - ID: 02401 - Volum 51 pagini

1. INTRODUCERE

2. Crearea de extensii folosind Dreamweaver

2.1. Ce sunt extensiile şi de ce se folosesc
2.2. Cum procesează Dreamweaver extensiile
2.3. Despre diferitele tipuri de extensii Dreamweaver
2.4. de programe de aplicaţii - lucrul cu extensii
2.5. Modelul Obiectual al Documentului (DOM)
2.6. Care DOM?

3. Frameworkul Spry
3.1. Spry Effects
3.2. Spry Data
3.3. Spry Widgets

4. Widgetul Spry Rating
4.1. Despre widgetul Spry Rating
4.2. Anatomia widgetului Spry Rating
4.3. Funcţionarea widgetului când suportul javascript lipseşte
4.4. Construirea unui widget Spry Rating
4.5. Configurarea widgetului
4.5.1. Protejarea widgetului pentru votare:
4.5.2. Setarea valorii iniţiale a widgetului:
4.5.3. Trimiterea valorii votate la server:
4.5.4. Modificarea dinamică a valorii widgetului
4.5.5. Votare cu ajutorul tastelor

5. Extensia Spry Rating pentru Dreamweaver CS4
5.1. Componentele extensiei Spry Rating
5.2. Spry. DesignTime.Widget. Base
5.3. Spry.DesignTime.Widget.Manager
5.4. Spry.DesignTime.Editing.Utils
5.5. Spry. DesignTime.Widget. Rating

6. Integrarea şi componentele extensiei
6.1. Inserarea şi modificarea extensiei Spry Rating
6.2. Componentele extensiei
6.2.1. Comenzi
6.2.1.1. Modul de lucru al comenzilor
6.2.1.2. Comanda Spry Rating
6.2.2. Obiecte
6.2.2.1. Modul de lucru al obiectelor
6.2.2.2. Obiectul Spry Rating
6.2.3. Translatori
6.2.3.1. Modul de lucru al translatorilor
6.2.3.2. Translatorul de Spry Widgets
6.2.4. Inspectorul de proprietăţi
6.2.4.1. Modul de funcţionare al PI
6.2.4.2. PI pentru Spry Rating
6.2.5. Alte extensii
6.3.Împachetarea şi distribuţia extensiei Spry Rating

7. Concluzii

Teza de an - Proiectarea retelei de comunicatie cu utilizarea tehnologiei SDH - ID: 1405

Cuprins

Introducere

1. Sarcina pentru proiectarea unei retele de comunicatie cu utilizarea cablului optic
2. Alegerea datelor initiale
3. Alegerea topologiei retelei si a traseului de trasare a cablurilor
4. Determinarea numarului de canale
5. Alegerea sistemului de transmisiune si determinarea numarului de F.O. in C.O.
6. Elaborarea constructiei si sectionarea grafica a cablului optic
7. Principiile de constituire a echipamentelor terminale a liniei de comunicatii cu F.O.
8. Determinarea parametrilor de transmisiune a F.O.
9. Determinarea lungimii sectorului de regenerare

Concluzii

Volum: 38 pagini