Teza de licență - Comunicare verbală și nonverbală – componente ale imaginii jurnalistului de televiziune - ID:02346 - Volum 68 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. COMUNICAREA VERBALĂ, NONVERBALĂ ȘI PARAVERBALĂ: ELEMENTE DEFINITORII ALE IMAGINII JURNALISTULUI

1.1. Comunicare verbală, nonverbală și paraverbală: abordări conceptual-teoretice
1.2. Modalități de formare a identității și a imaginii profesionale a jurnalistului de televiziune

CAPITOLUL II. ANALIZA COMUNICĂRII VERBALE ȘI A COMPORTAMENTULUI NONVERBAL AL JURNALISTULUI ÎN CADRUL EMISIUNILOR
2.1. Specificul comunicării verbale şi nonverbale a jurnalistului în cadrul emisiunilor de divertisment „O seară perfectă” şi „Vorbe bune”

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE