Teza de licență - Mecanisme ale propagandei în discursul de informare din presa audiovizuală. Studiu de caz Publika TV - ID:02352 - Volum 63 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

I. FUNDAMENTE TEORETICE ÎN CERCETAREA PREZENŢEI PROPAGANDEI ÎN DISCURSUL DE INFORMARE DIN PRESA AUDIOVIZUALĂ

1.1 Presa audiovizuală - element al sistemului mass-mediei contemporane
1.2 Propaganda în contextul discursului de informare din presa audiovizuală
1.3 Mecanisme ale propagandei

II. STUDIU DE CAZ. PUBLIKA TV
2.1 Specificul discursului de informare la nivelul postului Publika TV
2.2 Mecanisme ale propagandei în discursul de informare specifice postului Publika TV
2.3 Soluţii posibile

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE