Teza de licență - Tendinţe moderne ale dezvoltării publicaţiei. Studiu de caz - ID:02353 - Volum 57 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

I. DELIMITĂRI INTRODUCTIVE PRIVIND PUBLICAŢIA ŞI ROLUL EI ÎN MASS-MEDIA CONTEMPORANĂ

1.1 Publicaţia – practică operaţională la nivelul mass-mediei contemporane
1.2 Structura şi compoziţia unei publicaţii la nivel mediatic-informaţional

II. STUDIU DE CAZ: ACTUALITATEA ŞI MODERNITATE ÎN DEZVOLTAREA PUBLICAŢIILOR ÎN PRESA LOCALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1 Nivelul de structură al publicaţiei în presa locală din Republica Moldova
2.2 Diversitatea şi unitatea şi publicaţiile din presa locală
2.3 Genurile jurnalistice în publicaţiile periodice locale: tendinţe de manifestare

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE