Teza de an - Noile media, consecință a globalizării - ID:02355 - Volum 31 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Argument 2

Capitolul 1. Noile media, miracol al secolului XX , ,,blestemul” secolului XXI. 3

Cap. 1.1. Ce înțelegem prin cultura media? 3
Cap. 1.2. Cât de noi sunt noile media? 8
Cap. 1.3. Lumea între noile media și globalizare 9
Cap. 1.4. Influența noilor media asupra tinerilor 12

Capitolul 2. Studiu de caz 14
2.1. Prezentarea şi descrierea succintă a fenomenului de comunicare studiat 14
2.2. Problema de cercetare 14
Obiectivele cercetării: 15
Ipotezele cercetării 15
2.3. Metoda de cercetare 15
Surse de informare 16
Culegerea datelor 16
Precizări privind selecția indivizilor 16
2.4. Interpretarea datelor 17
Interpretare interviuri 17
Interpretare chestionar 22