Teza de licență - Tematica socială în emisiunea radiofonică - ID:02357 - Volum 58 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE...........2

CAPITOLUL 1: ASPECTE TEORETICE PRIVIND EVOLUȚIA EMISIUNILOR RADIOFONICE…….6

1.1. Concepte privind emisiunile radiofonice………………6
1.2. Elemente și calități ale emisiunilor radiofonice………13
1.3. Caracteristicile emisiunilor radiofonice cu tematica socială……18

CAPITOLUL 2: ASPECTE PRACTICE DE REALIZARE A EMISIUNILOR RADIOFONICE CU TEMATICA SOCIALĂ LA POSTUL RADIO MOLDOVA. STUDIU DE CAZ….27

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI………44
BIBLIOGRAFIE…………………………46
ANEXE……………………………………48