Teza de licență - Imaginea omului politic în mediul online - ID:02365 - Volum 54 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.........3

CAPITOLUL 1: ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND CERCETAREA IMAGINII

1.1. Definirea conceptului de imagine politică…………………………5
1.2. Comunicarea politică în mediul online: obiective și realități……13

CAPITOLUL 2: IMPACTUL MASS-MEDIA ASUPRA CREĂRII IMAGINII LIDERULUI POLITIC. STUDIU DE CAZ

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE