Teza de licență - Promovarea imaginii femeii și a bărbatului în presa națională - ID:02375 - Volum 59 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE.........2

CAPITOLUL 1: PROMOVAREA EGALITĂŢII DE GEN ÎN PRESA..........6

1.1 Aspecte teoretice privind problematica de gen în mass-media………........6
1.2 Abordarea aspectelor de gen în presa scrisă din Republica Moldova……13

CAPITOLUL 2. FUNDAMENTE METODOLOGICE DE CERCETARE A IMAGINII FEMEII ȘI BĂRBATULUI ÎN PRESA NAȚIONALĂ......22
2.1 Studiu de caz: Reflectarea imaginii femeii și a bărbatului din ziarele “Jurnal de Chișinău “ și “Timpul”……22

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI……49
BIBLIOGRAFIE……………………….54