Teza de licență - Implicații culturale ale mass-media în contemporanietate - ID:02377 - Volum 52 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere ...........3

CAPITOLUL I. INTERFERENȚA DINTRE CULTURĂ ȘI MASS-MEDIA ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1 Art Jurnalism: istoric, conținut și particularități ..........................................................................6
1.2 Specii și tehnici compoziționale în presa scrisă autohtonă..........................................................10
1.3 Mass-media și noua realitate culturală din Republica Moldova.................................................16

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ: POTENȚIALUL CULTURAL ÎN PRESA SCRISĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Specificul, grafica și elementele creative a paginilor de cultură în publicațiile periodice: Timpul și Jurnal de Chișinău....23
2.2. Relieful stilistic al produsului mediatic cultural: provocări și perspective.............37

Concluzii generale şi recomandări........................47
Bibliografie...............................................................51
Anexe........................................................................52