Proiect - Asigurarea siguranței copiilor și tinerilor în spațiile virtuale prin prisma studiului politicilor publice de protecție - ID:02384 - Volum 91 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Preliminarii.........3

Capitolul 1: Cadrul conceptual al siguranței copiilor și tinerilor în spațiile virtuale......9

1.1. Siguranța online: un consens al riscurilor, daunelor și recompenselor în mediul online.......9
1.2. Jocurile virtuale violente și antisociale și impactul acestora asupra copiilor și tinerilor..........17
1.3. Relevanța problemelor siguranței online a copiilor și tinerilor pentru Republica Moldova............20

Capitolul 2. Promovarea cetățeniei digitale – o soluție practică pentru asigurarea siguranței online........22
2.1. Studierea rolului cetățeniei digitale în asigurarea siguranței online.......22
2.2. Analiza politicilor publice ale Republicii Moldova pentru asigurarea siguranței online prin prisma cetățeniei digitale și a drepturilor copiilor în spațiul online.....31
2.3. Studierea eficacității politicilor publice de asigurare a siguranței virtuale a copiilor și tinerilor......54

Capitol 3. Recomandări și concluzii de îmbunătățire a politicilor........56
Anexe.................68
Bibliografie........83