Lucrare de licență - Influenta Mass Media Asupra Procesului Instructiv Educativ Dedicat Elevilor Preadolescenti - ID:02385 - Volum 53 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 2

CAPITOLUL I CÂMPUL EDUCAŢIONAL ŞI FACTORII SĂI 3

I.1 Forme ale educaţiei 3
I.1 Factori ai educaţiei 7
I.1.1 Familia 7
I.1.2 Şcoala 9
I.1.3 Mass-media 10
I.3 Educaţii parelele cu accent pe mass-media 10
I.3.1 Educaţia informală şi mass-media 10
I.4. Influenţa mass-mediei în procesul educational 11
I.5 Elevul preadolescent – subiect al educaţiei 14

CAPITOLUL II MASS-MEDIA ŞI FUNCŢIILE SALE EDUCAŢIONALE 16
2.1 Mass-media. Delimitări conceptuale 16
2.2 Funcţiile mass-mediei 19
2.3 Specificul comunicării de masă 23
2.4 Mass-media, o atracţie irezistibilă 26
2.4.1 Mass-media în şcoală 30

CAPITOLUL III INVESTIGAREA CONSUMULUI DE MASS-MEDIA 36
3.2. Rezultatele cercetării şi interpretarea acestora 38

CAPITOLUL IV CONCLUZII 46
ANEXE 50
Bibliografie 53