Teza de licenta - Războiul ideologic intestin în mass-media din Republica Moldova - ID:02390 - Volum 56 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere.........2

Capitolul I. Mass-media - război și pace în jurnalismul de opinie: aspecte definitorii

I.1 Rolul Mass -media în exercitarea controlului democratic................................6
I.2 Editorialul ca gen analitic și chipul moral al unui editorialis..........................19
I.3 Blogging-ul - cea mai recentă (r)evoluție din lumea Internet-ului............................25

Capitolul II: Rolul mass-media între ideologia politică și cadrul deontologic al editorialistului în Republica Moldova

Studiu de caz......26

Concluzii generale și recomandări.......49
Bibliografie.............................................53