Teza de master - Activitatea metodologică - o nouă abordare în contextul inovării tehnologice - ID:06302 - Volum 95 pagini


Categoria : Jurnalism si Comunicare 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA DE ABREVIERI ............................................................................................................3
ADNOTARE ...............................................................................................................................4
CUVINTE-CHEIE .....................................................................................................................7
INTRODUCERE ........................................................................................................................ 8

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA METODOLOGICĂ – GESTIONARE PROFESIONALĂ ÎN CONTEXTUL INOVĂRII TEHNOLOGICE....12

1.1. ACTIVITATEA METODOLOGICĂ ASPECTE TEORETICE ...................................12
1.2. FORME ȘI METODE MODERNE DE ACTIVITATE METODOLOGICĂ ÎN CONTEXTUL INOVĂRII TEHNOLOGICE.......20

CAPITOLUL II. ACTIVITATEA METODOLOGICĂ ÎN CADRUL BIBLIOTECII NAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA.......35
2.1. BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA – CENTRU BIBLIOTECONOMIC NAȚIONAL ........35
2.2. EVALUAREA NIVELULUI DE CORDONARE A REȚELEI DE BIBLIOTECI: CENTRELE BIBLIOTECONOMICE DEPARTAMENTALE ȘI CENTRELE BIBLIOTECONOMICE TERITORIALE......44

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE ...........75
ANEXE