Elaborăm diverse lucrări de licență în domeniul Jurnalism și comunicare; teze de master la Jurnalism, proiecte de an și referate la facultatea de Jurnalism.

Teza de an - Promovarea imaginii ziarului si revistei prin intermediul rețelelor de socializare - ID:02324 - Volum 32 pagini

INTRODUCERE…………3
 
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII MASS-MEDIA MOLDOVENEŞTI

1.1 Caracteristica şi necesitatea promovării imaginii presei scrise din RM…….5
1.2 Modalităţi de promovare a imaginii mass-media………9
1.3 Oportunităţile oferite de reţelele de socializare în promovarea imaginii…..12 
 
CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ. PRACTICA PROMOVĂRII IMAGINII PRESEI SCRISE PRIN REŢELELE DE SOCIALIZAREA
2.1 Facebook vs Odnoklassniki…………17
2.2 Cazul Ziarul de garda……………………23
2.3 Cazul revista VIP-Magazin……………25
2.4 Strategii de imbunătăţire a imaginii presei scrise prin intermediul reţelelor de socializare……27
 
CONCLUZII………………29
BIBLIOGRAFIE…………31

Teza de licenta - Particularitățile de realizare a investigaţiilor jurnalistice - ID:02323 - Volum 53 pagini

Introducere 
 
Capitolul 1. Identitatea jurnalismului de investgaţie

1.1 Esenţa jurnalismului de investigaţie
1.2. Elementele constitutive ale jurnalismului de investigaţie
1.3. Dosarul prefabricat şi scurgerile de informaţii în jurnalismul de investigatie 
 
Capitolul.2. Dosarele "Panama Papers". Studiu de caz
2.1 Cercetarea originală şi scurgerile de informaţii în dezvăluirile "Panama Papers"
2.2. Rolul RISE Moldova şi RISE România în investigaţiile "Panama Papers",, 
 
Concluzie
Bibliografie

Teza de licenta - Promovarea imaginii mass-media prin rețelele de socializare - ID:02322 - Volum 56 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII MASS-MEDIA MOLDOVENEŞTI

1.1 Caracteristica şi necesitatea promovării imaginii mass/media
1.2 Modalităţi de promovare a imaginii mass-media
1.3 Oportunităţile oferite de reţelele de socializare în promovarea imaginii 
 
CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ. PRACTICA PROMOVĂRII IMAGINII mass/media PRIN REŢELELE DE SOCIALIZARE
2.1 Facebook vs Odnoklassniki
2.2 Cazul Ziarul Național
2.3 Cazul Centrul de Investigaţii Jurnalistice
2.4 Strategii de imbunătăţire a imaginii presei scrise prin intermediul reţelelor de socializare 
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Imaginea si pagina Web ca mijloc de promovare a imaginii instituţiei mass-media - ID:02321 - Volum 55 pagini

Introducere 
 
Capitolul I. Aspecte teoretice și practice în crearea imaginii instituției media

1.1 Afinități și diferențe în tratarea conceptului de imagine a instituției
1.2 Tipologia imaginii instituției media
1.3 Specificul activității de creare a imaginii instituției
1.4 Rolul site–ului instituțional în promovarea imaginii instituției media
 
Capitolul II. Studiu de caz: IPNA Teleradio Moldova în tabloul instituțiilor media autohtone și neautohtone
2.1 Specificul IPNA. Istoria. Activitatea
2.2 Imaginea IPNA în spațiul virtual în raport cu imaginea altor instituții: TV5Monde, TVR 1, Publika TV
2.3 IPNA Teleradio Moldova – perspective de dezvoltare
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie

Teza de licenta - Пределы свободы выражения в СМИ. На примере телеканала Moldova 1 - ID:02320 - Volum 63 pagini

Введение……3 
 
1. Свобода выражения в СМИ ……8

1.1. Из истории развития права на свободу слова и печати ………8
1.2. Реализация и правовая защита свободы мысли и слова………13
1.3. Современное состояние свободы слова и проблемы в западных СМИ……16
 
2. Ограничения свободы слова в СМИ ……20
2.1. Правовые ограничения свободы слова в СМИ……20
2.2. Этические ограничения свободы выражения………25
2.3. Свобода слова в молдавской прессе……………………29
 
3. Телеканал Moldova 1.Свобода слова и методы её реализации……34
3.1. Презентация и политика телеканала………34
3.2. Свобода слова на примере телепередачи «Buna seara»……41
3.3. Журналисты телеканала о свободе слова……48
 
Заключение………………53
Библиография……………57
Приложения ……………59

Teza de licenta - Ancheta jurnalistică în televiziune - ID:02319 - Volum 50 pagini

Introducere
  
Capitolul I. Repere teoretice privind ancheta în investigaţia de televiziune

1.1 Generalităţi privind ancheta în televiziune
1.2 Genurile anchetei de televiziune
1.3 Sarcinile anchetei
 
Capitolul II. Tehnici de realizare a anchetei în televiziune
2.1 Etapele realizării anchetei jurnalistice
2.2 Studiu de caz: Realizarea anchetei jurnalistice în televiziune
  
Concluzie
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Programele TV destinate copiilor. Specifice rigori - ID:02318 - Volum 67 pagini

INTRОDUCERE.. 2
 
CAPITОLUL I. SPECIFICUL EMISIUNILOR DESTINATE COPIILOR.......6
1.1. Limbajul şi imaginea folosite în emisiunile pentru copii 6
1.2. Violenţa în desenele animate. 14
1.3. Ce spun organizaţiile internaţionale despre emisiunile destinate copiilor  24
 
CAPITОLUL II. ANALIZA COMPARATIVĂ A PROGRAMELOR TV PENTRU COPII (GURINEL ŞI MINI-MAX) 35
 
CОNCLUZII ŞI RECOMANDĂRI. 52
BIBLIОGRAFIE.. 55
ANEXE.. 60

Teza de curs - Istoria presei literare românești - ID:02317 - Volum 147 pagini

ARGUMENT 3
INTRODUCERE ÎN ISTORIA PRESEI ROMÂNESTI 4
 
Unitate de învatare nr. 1

1. Etape importante din evolutia presei românesti 5
2. Stilul publicistic românesc – aspecte generale 9
3. Aparitia si evolutia presei europene 10
4. Foile manuscrise – precursoare ale ziarelor 12
5. Actul de nastere al presei tiparite 13
 
Unitate de învatare nr. 2
Începuturile presei românesti 21
1. Primele proiecte jurnalistice 22
2. Courrier de Moldavie (1790) 24
3. Ioan Molnar Piuariu – tentative esuate 26
4. Chrestomaticul românesc (1820) 30
5. Biblioteca româneasca (1821) si Fama Lipschii pentru Datia (1827) 31
 
Unitate de învatare nr. 3
,,Veteranele” presei românesti: Albina româneasca (1829) si Curierul românesc (1829) 36
 
Unitate de învatare nr. 4
Dezvoltarea presei literare românesti în a doua jumatate a secolului al XIX-lea 50
1. Foaie pentru minte, inima si literatura 50
2. Momentul Dacia literara 54
3. Revista Propasirea 58
4. Familia 62
5. Tribuna 67
6. Convorbiri literare 70
 
REVISTE LITERARE ROMÂNESTI. SECOLUL al XIX- lea. CULEGERE DE ARTICOLE-PROGRAM 81
Curierul românesc 81
Curier de ambele sexe 82
Gazeta de Transilvania 84
Dacia literara 87
Propasirea 89
Familia 90
Tribuna 96
Convorbiri literare 98
 
GLOSAR 99
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 105
AVREVIERI 107
CHEIA TESTELOR DE EVALUARE FINALA 107

Teza de an - Sărăcia în presa scrisă - ID:02316 - Volum 22 pagini

INTRODUCERE.. 3

Capitolul I. Sărăcia ca fenomen social, abordări teoretico metodologice   5
I.1 Sărăcia: concepte şi abordări istoriografice. 5
I.2. Sărăcia ca fenomen social în Republica Moldova. Particularități și tendințe. 8

Capitolul II. Sărăcia ca problemă socială: modalități de abordare în presa scrisă. Studiu de caz. 12

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI. 20
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE.. 22
Anexe.. 24

Teza de licenta - Problema sărăciei în presa autohtonă - ID:02315 - Volum 47 pagini

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. TEMATICA SĂRĂCIEI ÎN VIZIUNEA LITERATURII DE SPECIALITATE

1.1. Concepte privind sărăcia: esență, termeni, definiții
1.2. Abordări cu privire la evaluarea sărăciei
1.3. Particularitățile și tendințele sărăciei în Republica Moldova
 
CAPITOLUL II. ANALIZA REFLECTĂRII SĂRĂCIEI ȘI EVENIMENTELOR SOCIALE ÎN PRESA SCRISĂ. STUDIU DE CAZ
2.1. Evenimentele sociale la ziarul „Timpul”
2.2. Tematica socială în ziarul „Moldova Suverană”
2.3. Reflectarea evenimentelor sociale de către ziarul „Jurnal de Chișinău”
2.4. Contribuţii ale mass-media la promovarea unei imagini echilibrate a ţării. Soluții posibile
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Teza de an - Realizarea anchetei în televiziune - ID:02314 - Volum 27 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Repere teoretice privind ancheta în investigaţia de televiziune

1.1 Generalităţi privind ancheta în televiziune
1.2 Genurile anchetei de televiziune
1.3 Sarcinile anchetei 
 
Capitolul II. Tehnici de realizare a anchetei în televiziune
2.1 Etapele realizării anchetei jurnalistice
2.2 Studiu de caz: Realizarea unei anchete jurnalistice în televiziune 
 
Concluzie
Bibliografie
Anexe

Teza de curs - Свобода и ответственность СМИ - ID:02313 - Volum 29 pagini

Введение
 
Глава 1. Свобода в праве и средствах массовой информации

1.1 Трактовка свободы как важнейшего принципа права
1.2 Составляющие права и свободы деятельности СМИ
1.3 Свобода слова. Право на информацию и свобода массовой информации
1.4 Пагубные черты свободы СМИ. Цензура 
 
Глава 2. Ответственность средств массовой информации
2.1 Социальная ответственность СМИ
2.2 Уголовно-правовой генезис злоупотребления свободой массовой информации
2.3 Возложение ответственности за злоупотребление свободой массовой информации
2.4 Право на опровержение
2.5 Основания освобождения редакции СМИ от ответственности 
 
Заключение
Список использованных источников

Teza de an - Interviul portret în paginile ziarului ,,Jurnal de Chișinău” și ,,Săptămîna - ID:02312 - Volum 45 pagini

Introducere………3

Capitolul I. Abordări conceptuale ale interviului

1.1 Aspecte difinitorii privind conceptul de interviu..........6
1.2 Modalități de realizare a interviului...........................10
1.3 Tipologia interviului și etapele de concepere.............15

Capitolul II. Analiza interviului portret în publicațiile periodice: ,,Jurnal de Chișinău ” și ,,Săptămîna”………19

Concluzii și recomandări………………………………40
Bibliografie……………………………………………………43

Teza de licenta - Reflectarea evenimentelor sociale in audiovizualul autohton - ID:02311 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. TEMATICA SOCIALĂ ÎN VIZORUL LITERATURII DE SPECIALITATE

1.1. Diversitatea tematicii sociale în mass-media
1.2. Particularităţile refectării evenimentelor sociale în mass-media electronică

CAPITOLUL II. ANALIZA REFLECTĂRII EVENIMENTELOR SOCIALE ÎN AUDIOVIZUALUL AUTOHTON
2.1. Evenimentele sociale la postul public „Radio Moldova”
2.2. Tematica socială în buletinele de ştiri de la postul public „Moldova 1”
2.3. Reflectarea evenimentelor sociale de către televiziunile private (Publika, PRO TV, REALITATEA TV, PRIME)

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Stirea de televiziune - ID:02310 - Volum 49 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLULI. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ŞTIREA DE TELEVIZIUNE

1.1. Tipologia şi sarcinile ştirilor de televiziune
1.2. Etapele şi particularităţile realizării ştirii de televiziune

CAPITOLUL II. PRACTICA ELABORĂRII ŞTIRILOR LA „MOLDOVA 1”. STUDIU DE CAZ
2.1. Ştirea in programul te actualitati
2.2. Ştirea în TV Magazin

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Realizarea funcției educative prin intermediul emisiunilor pentru adolescenți - ID:02309 - Volum 37 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND FUNCȚIA EDUCATIVĂ ALE MASS-MEDIA PENTRU ADOLESCENȚI

1.1. Mass-media ca resursă a educației permanente
1.2. Funcțiile mass-media
1.3. Particularități psiho-sociale ale influenței mass-media pentru adolescenți
1.4. Realizarea aportului educativ prin intermediul emisiunilor tv și radio

CAPITOLUL II. INFLUENȚA EMISIUNILOR ASUPRA EDUCAȚIEI ADOLESCENȚILOR
2.1. Descrierea desfășurării experimentului de determinare a influenței emisiunilor asupra adolescenților
2.2. Denumirea chestionarului
2.3. Concluzii la capitolul II

Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Mass-media in educatie. Efecte pozitive si efecte negative - ID:02308 - Volum 26 pagini

Cuprins............2

Introducere..........................................3

Capitolul 1. Mass-media în societate.......4

1.1. Terminologie şi tipologie 4
1.2. Funcţiile mass-media 4
1.3. Influenţa mass-media asupra individului 5

Capitolul 2. Mass-media, factor educativ.......7
2.1. Mass-media ca resursă a educaţiei permanente 7
2.2. Mass-media şi şcoala 8
2.3. Mass-media şi modelarea comportamentelor 8
2.4. Aspecte pozitive şi negative ale mass-media în educaţie 9

Capitolul 3. Contextul şi metodologia cercetării.........12
3.1. Studii şi sondaje anterioare privind influenţa media 12
3.2. Obiectivele cercetării 13
3.3. Instrumentele cercetării 13
3.4. Populaţia investigată şi caracteristici ale eşantionului 14

Capitolul 4. Rezultatelor cercetării........................15
4.1. Rezultatele privind elevii. Interpretarea lor 15
4.2. Rezultatele privind părinţii. Interpretarea lor 17
4.3. Rezultatele privind profesorii. Interpretarea lor 19
4.4. Concluziile cercetării 21

Concluzii............................22
Anexe................................23
Bibliografie.........................26

Teza de an - Influența mass-media la tinerii contemporani - ID:02307 - Volum 43 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ASUPRA INFLUENȚEI MASS-MEDIA

1.1. Abordări conceptuale ale mass-media
1.2. Particularități psiho-sociale ale influenței mass-media la tinerii contemporani
1.3. Funcțiile mass-media
1.4. Influența socială prin intermediul mass-media
1.5. Concluzii la capitolul I

CAPITOLUL II. INFLUENȚA MASS-MEDIA ASUPRA TINERILOR CONTEMPORANI
2.1. Descrierea desfășurării experimentului psihopedagogic de determinare a influenței mass-media asupra tinerilor contemporani
2.2. Denumirea chestionarului
2.3. Concluzii la capitolul II

Concluzii
Bibliografie

Teza de masterat - Comunicare şi influenţă socială prin mass-media - ID:02306 - Volum 81 pagini

Introducere…………………………………………………………………………….....2

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE …………………………4

1.1. Concept şi realizare ………………………………………………………4
1.2. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii ……………………………………6
1.3. Formele şi obiectivele publicităţii ……………………………………9
1.4. Tehnici şi abilităţi de comunicare…………………………………………14
1.5. Stilul de comunicare ………………………………………………………23
1.6. Mediul concurenţial ………………………………………………………27
1.7. Bugetul de publicitate ………………………………………………………29
1.7.1. Stabilirea bugetului de publicitate ……………………………29
1.7.2. Modalităţi de întocmire a bugetului de publicitate …………31
1.7.3. Distribuirea bugetului de publicitate ……………………………32
1.7.4. Bugete de publicitate în România …………………………33

CAPITOLUL II – AGENŢIILE DE PUBLICITATE ……………………………37
2.1. Rolul agenţiilor sau departamentelor de publicitate …………………37
2.2. Funcţiile departamentelor de publicitate ……………………………………37
2.2.1. Cercetarea ……………………………………………………………………… 37
2.2.2. Departamentul media ………………………………………………………40
2.2.2.1. Publicitatea prin intermediul ziarelor …………………………41
2.2.2.2. Publicitatea prin intermediul revistelor …………………42
2.2.2.3. Publicitatea prin intermediul televiziunii …………………43
2.2.2.4. Publicitatea prin intermediul radioului …………………45
2.2.2.5. Publicitatea outdoor ………………………………………………45
2.2.2.6. Publicitatea prin Internet ………………………………………………46
2.2.3. Departamentul de creaţie ………………………………………………49
2.2.4. Departamentul de producţie ……………………………………50
2.3. Evaluarea campaniei publicitare ……………………………………50

CAPITOLUL III – IMPACTUL MESAJULUI TRANSMIS DE MIJLOACELE DE PUBLICITATE ASUPRA PIEŢEI ŢINTĂ 53
3.1. Elaborarea mesajului ……………………………………………………………………. 53
3.2. Generarea mesajului …………………………………………………………………….. 53
3.3. Evaluarea şi alegerea mesajului …………………………………………………………54
3.4. Execuţia mesajului ………………………………………………………………………. 55
3.5. Erori de construcţie ale mesajului publicitar ………………………………………57
3.6. Deontologia publicităţii şi blonda Cosmo ……………………………………………….59

CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ-CAMPANIILE BENETTON ……………………59
4.1. Campanii împotriva SIDA (AIDS and Safer Sex) ………………………………59
4.2. Culturi şi vieţi (Cultures and lives) ……………………………………………………… 63
4.3. Campanii umanitare (Humanities) ……………………………………………………….67
4.4. Campanii împotriva războiului (Peace and war) ……………………………68
4.5. Campanii împotriva rasismului (Race) ………………………………………………69
4.6. Campanii despre realitate (Reality) ………………………………………………71

CONCLUZII ………………………………………………………………………………… 75
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………. 78