Elaborăm diverse lucrări de licență în domeniul Jurnalism și comunicare; teze de master la Jurnalism, proiecte de an și referate la facultatea de Jurnalism.

Teza de an - Realizarea anchetei în televiziune - ID:02314 - Volum 27 pagini

Introducere
 
Capitolul I. Repere teoretice privind ancheta în investigaţia de televiziune

1.1 Generalităţi privind ancheta în televiziune
1.2 Genurile anchetei de televiziune
1.3 Sarcinile anchetei 
 
Capitolul II. Tehnici de realizare a anchetei în televiziune
2.1 Etapele realizării anchetei jurnalistice
2.2 Studiu de caz: Realizarea unei anchete jurnalistice în televiziune 
 
Concluzie
Bibliografie
Anexe

Teza de curs - Свобода и ответственность СМИ - ID:02313 - Volum 29 pagini

Введение
 
Глава 1. Свобода в праве и средствах массовой информации

1.1 Трактовка свободы как важнейшего принципа права
1.2 Составляющие права и свободы деятельности СМИ
1.3 Свобода слова. Право на информацию и свобода массовой информации
1.4 Пагубные черты свободы СМИ. Цензура 
 
Глава 2. Ответственность средств массовой информации
2.1 Социальная ответственность СМИ
2.2 Уголовно-правовой генезис злоупотребления свободой массовой информации
2.3 Возложение ответственности за злоупотребление свободой массовой информации
2.4 Право на опровержение
2.5 Основания освобождения редакции СМИ от ответственности 
 
Заключение
Список использованных источников

Teza de an - Interviul portret în paginile ziarului ,,Jurnal de Chișinău” și ,,Săptămîna - ID:02312 - Volum 45 pagini

Introducere………3

Capitolul I. Abordări conceptuale ale interviului

1.1 Aspecte difinitorii privind conceptul de interviu..........6
1.2 Modalități de realizare a interviului...........................10
1.3 Tipologia interviului și etapele de concepere.............15

Capitolul II. Analiza interviului portret în publicațiile periodice: ,,Jurnal de Chișinău ” și ,,Săptămîna”………19

Concluzii și recomandări………………………………40
Bibliografie……………………………………………………43

Teza de licenta - Reflectarea evenimentelor sociale in audiovizualul autohton - ID:02311 - Volum 54 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. TEMATICA SOCIALĂ ÎN VIZORUL LITERATURII DE SPECIALITATE

1.1. Diversitatea tematicii sociale în mass-media
1.2. Particularităţile refectării evenimentelor sociale în mass-media electronică

CAPITOLUL II. ANALIZA REFLECTĂRII EVENIMENTELOR SOCIALE ÎN AUDIOVIZUALUL AUTOHTON
2.1. Evenimentele sociale la postul public „Radio Moldova”
2.2. Tematica socială în buletinele de ştiri de la postul public „Moldova 1”
2.3. Reflectarea evenimentelor sociale de către televiziunile private (Publika, PRO TV, REALITATEA TV, PRIME)

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Teza de licenta - Stirea de televiziune - ID:02310 - Volum 49 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLULI. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ŞTIREA DE TELEVIZIUNE

1.1. Tipologia şi sarcinile ştirilor de televiziune
1.2. Etapele şi particularităţile realizării ştirii de televiziune

CAPITOLUL II. PRACTICA ELABORĂRII ŞTIRILOR LA „MOLDOVA 1”. STUDIU DE CAZ
2.1. Ştirea in programul te actualitati
2.2. Ştirea în TV Magazin

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Realizarea funcției educative prin intermediul emisiunilor pentru adolescenți - ID:02309 - Volum 37 pagini

Introducere

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND FUNCȚIA EDUCATIVĂ ALE MASS-MEDIA PENTRU ADOLESCENȚI

1.1. Mass-media ca resursă a educației permanente
1.2. Funcțiile mass-media
1.3. Particularități psiho-sociale ale influenței mass-media pentru adolescenți
1.4. Realizarea aportului educativ prin intermediul emisiunilor tv și radio

CAPITOLUL II. INFLUENȚA EMISIUNILOR ASUPRA EDUCAȚIEI ADOLESCENȚILOR
2.1. Descrierea desfășurării experimentului de determinare a influenței emisiunilor asupra adolescenților
2.2. Denumirea chestionarului
2.3. Concluzii la capitolul II

Concluzii
Bibliografie

Teza de an - Mass-media in educatie. Efecte pozitive si efecte negative - ID:02308 - Volum 26 pagini

Cuprins............2

Introducere..........................................3

Capitolul 1. Mass-media în societate.......4

1.1. Terminologie şi tipologie 4
1.2. Funcţiile mass-media 4
1.3. Influenţa mass-media asupra individului 5

Capitolul 2. Mass-media, factor educativ.......7
2.1. Mass-media ca resursă a educaţiei permanente 7
2.2. Mass-media şi şcoala 8
2.3. Mass-media şi modelarea comportamentelor 8
2.4. Aspecte pozitive şi negative ale mass-media în educaţie 9

Capitolul 3. Contextul şi metodologia cercetării.........12
3.1. Studii şi sondaje anterioare privind influenţa media 12
3.2. Obiectivele cercetării 13
3.3. Instrumentele cercetării 13
3.4. Populaţia investigată şi caracteristici ale eşantionului 14

Capitolul 4. Rezultatelor cercetării........................15
4.1. Rezultatele privind elevii. Interpretarea lor 15
4.2. Rezultatele privind părinţii. Interpretarea lor 17
4.3. Rezultatele privind profesorii. Interpretarea lor 19
4.4. Concluziile cercetării 21

Concluzii............................22
Anexe................................23
Bibliografie.........................26

Teza de an - Influența mass-media la tinerii contemporani - ID:02307 - Volum 43 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ASUPRA INFLUENȚEI MASS-MEDIA

1.1. Abordări conceptuale ale mass-media
1.2. Particularități psiho-sociale ale influenței mass-media la tinerii contemporani
1.3. Funcțiile mass-media
1.4. Influența socială prin intermediul mass-media
1.5. Concluzii la capitolul I

CAPITOLUL II. INFLUENȚA MASS-MEDIA ASUPRA TINERILOR CONTEMPORANI
2.1. Descrierea desfășurării experimentului psihopedagogic de determinare a influenței mass-media asupra tinerilor contemporani
2.2. Denumirea chestionarului
2.3. Concluzii la capitolul II

Concluzii
Bibliografie

Teza de masterat - Comunicare şi influenţă socială prin mass-media - ID:02306 - Volum 81 pagini

Introducere…………………………………………………………………………….....2

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE …………………………4

1.1. Concept şi realizare ………………………………………………………4
1.2. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii ……………………………………6
1.3. Formele şi obiectivele publicităţii ……………………………………9
1.4. Tehnici şi abilităţi de comunicare…………………………………………14
1.5. Stilul de comunicare ………………………………………………………23
1.6. Mediul concurenţial ………………………………………………………27
1.7. Bugetul de publicitate ………………………………………………………29
1.7.1. Stabilirea bugetului de publicitate ……………………………29
1.7.2. Modalităţi de întocmire a bugetului de publicitate …………31
1.7.3. Distribuirea bugetului de publicitate ……………………………32
1.7.4. Bugete de publicitate în România …………………………33

CAPITOLUL II – AGENŢIILE DE PUBLICITATE ……………………………37
2.1. Rolul agenţiilor sau departamentelor de publicitate …………………37
2.2. Funcţiile departamentelor de publicitate ……………………………………37
2.2.1. Cercetarea ……………………………………………………………………… 37
2.2.2. Departamentul media ………………………………………………………40
2.2.2.1. Publicitatea prin intermediul ziarelor …………………………41
2.2.2.2. Publicitatea prin intermediul revistelor …………………42
2.2.2.3. Publicitatea prin intermediul televiziunii …………………43
2.2.2.4. Publicitatea prin intermediul radioului …………………45
2.2.2.5. Publicitatea outdoor ………………………………………………45
2.2.2.6. Publicitatea prin Internet ………………………………………………46
2.2.3. Departamentul de creaţie ………………………………………………49
2.2.4. Departamentul de producţie ……………………………………50
2.3. Evaluarea campaniei publicitare ……………………………………50

CAPITOLUL III – IMPACTUL MESAJULUI TRANSMIS DE MIJLOACELE DE PUBLICITATE ASUPRA PIEŢEI ŢINTĂ 53
3.1. Elaborarea mesajului ……………………………………………………………………. 53
3.2. Generarea mesajului …………………………………………………………………….. 53
3.3. Evaluarea şi alegerea mesajului …………………………………………………………54
3.4. Execuţia mesajului ………………………………………………………………………. 55
3.5. Erori de construcţie ale mesajului publicitar ………………………………………57
3.6. Deontologia publicităţii şi blonda Cosmo ……………………………………………….59

CAPITOLUL IV – STUDIU DE CAZ-CAMPANIILE BENETTON ……………………59
4.1. Campanii împotriva SIDA (AIDS and Safer Sex) ………………………………59
4.2. Culturi şi vieţi (Cultures and lives) ……………………………………………………… 63
4.3. Campanii umanitare (Humanities) ……………………………………………………….67
4.4. Campanii împotriva războiului (Peace and war) ……………………………68
4.5. Campanii împotriva rasismului (Race) ………………………………………………69
4.6. Campanii despre realitate (Reality) ………………………………………………71

CONCLUZII ………………………………………………………………………………… 75
BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………………. 78

Teza de an - Știrea radio - caracteristici, tipuri și elemente - ID:02305 - Volum 27 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND EVOLUȚIA ȘTIRILOR

1.1. Scurt istoric al evoluției știrilor în jurnalismul postsovietic
1.2. Considerații generale. Noțiuni, definiții, esență
1.3. Paradigme informale privind valorile știrii

CAPITOLUL II. ȘTIREA RADIO: CARACTERISTICI, TIPURI ȘI ELEMENTE
2.1. Caracteristicile știrii de radio
2.2. Tipologii ale știrii radio
2.3. Elementele și calitățile principale ale știrii radio
2.4. Redactarea știrilor radio

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de an - Știrea în programul de actualități la radio și tv - ID:02304 - Volum 30 pagini

Introducere

Capitolul I. ȘTIREA ÎN PROGRAMUL DE ACTUALITĂȚI LA RADIO ȘI TV

1.1. Considerații generale
1.2. Știrea în jurnalismul postsovietic
1.3 Ce sunt știrile?
1.4 Ce este o știre?
1.5 Valorile știrii
1.6 Tipologii ale știrii
1.7 Structura ştirii
1.8 Caracteristicile știrii radio
1.9 Calitățile unei știri radio
1.10 Formatul știrii radio

CAPITOLUL II. JURNALUL DE ȘTIRI LA RADIO ȘI TV (studiu de caz)
2.1 Informația audiovizuală
2.2 Emisiunea de știri
2.3 Jurnalul de televiziune
2.4 Funcţia de agendă a jurnalului de televiziune
2.5. Jurnalul de știri de la Pro Tv

Încheiere
Bibliografie

Teza de an - Proiecte media nativ-digitale. Bloguri ale jurnalistilor - ID:02303 - Volum 28 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ANALIZA GENERALĂ A FENOMENULUI DE BLOGGING

1.1 Aspecte istorice în evoluția fenomenului de blogging
1.2. Caracteristicile unui blog. Tipuri de bloguri
1.3. Interdependențe dintre blogging și jurnalismul traditional
1.4. Importanța creării unui blog

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ. 2-3 BLOGGURI ALE JURNALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Concluzii
Bibliografie
Anexe

Teza de licenta - Identitate si Brand Personal - ID:02302 - Volum 76 pagini

Introducere 4

Capitolul 1- Ce este brand-ul? 6

1.1-Definiţii ale brand-ului 6
1.2-Imagine şi brand 9
1.3 Brand vs produs 12
1.4 Imagine şi brand personal 14

Capitolul 2. Identitate şi brand personal în mediul online 17
2.1 Puterea brandului personal virtual 19
2.2 Blog personal=brand personal? 20
2.3. Tipuri de bloguri 21
2.4 Blogurile cu cel mai mare succes din România 24

Capitolul 3. New media 26
3.1 Istoria blogului 27
3.2 Caracteristicile unui blog 30
3.3 Evoluţia fenomenului de blogging 31
3.4 Importanţa blogurilor 32

Capitolul 4. Analiză de conţinut între blogurile care se bucură de succes în rândul cititorilor 35
4.1 Introducere 35

Capitolul 5. Interviul 57

Concluzii 62
Bibliografie 65
Anexe 66

Teza de licenta - Mass-media în Republica Moldova în anul electoral 2009 - ID:02301 - Volum 58 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Instituţiile mass-media din Republica Moldova prin prisma fenomenului electoral: aspect general-metodologice

1.1 Caracteristici generale ale mass-media din Republica Moldova după declararea independeţei ţării
1.2 Sistemul electoral al Republicii Moldova – evoluţie dinamică şi situaţie actuală
 
CAPITOLUL II. Rolul mass-media din Republica Moldova în cristalizarea procesului electoral din 2009
2.1 Prezentarea generală a ataşamentului mass-media faţă de evenimentele electorale ale anului 2009
2.2 Mass-media în campanile electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009
 
CAPITOLUL III. Probleme stringente ale activităţii presei în anul electoral 2009
3.1 Fenomenul manipulării opiniei publice în mass-media în contextul anului electoral 2009
3.2 Mass-media din regiunea transnistreană în raport cu alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova şi protestele din aprilie 2009

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE

Proiect de licenta - Reportajul TV la Moldova 1 - ID:01075 - Volum 36 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLULI. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND REPORTAJUL DE TELEVIZIUNE

1.1 Reportajul televizat în contextul genurilor mass-media
1.2 Tipologia şi sarcinile reportajului televizat
1.3 Etapele şi particularităţile realizării reportajului de televiziune

CAPITOLUL II. PRACTICA REPORTAJELOR LA „MOLDOVA 1”.STUDIU DE CAZ
2.1 Programul de ştiri „Mesager” şi paricularităţile reportajelor difuzate
2.2 Practica realizării reportajelor pentru programul „Mesager”

CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE

Proiect de licenta - Interviul radiofonic la postul „Radio Chișinău” - ID:01074 - Volum 26 pagini

Introducere.........3

Capitolul I. Aspecte teoretice privind interviul radiofonic..............5

1.1. Particularitățile interviului radiofonic..........5
1.2. Tipologii ale interviului radiofonic...........6
1.3. Modalități de realizare a interviului radiofonic.......7

Capitolul II. Studiu de caz: Postul „Radio Chișinău”............11
2.1. Politica editorială a postului Radio Chișinău.............11
2.2. Desfăsurarea stagiului practic........................12
2.3. Analiza interviurilor de autor......................13

Concluzii.........20
Bibliografie..........21
Anexa 1...........22
Anexa 2...........25

Teza de an - Promovarea imaginii unui ziar - ID:01073 - Volum 35 pagini

INTRODUCERE………3

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII MASS-MEDIA MOLDOVENEŞTI

1.1 Caracteristica şi necesitatea promovării imaginii presei scrise din RM…….5
1.2 Modalităţi de promovare a imaginii mass-media…………11
1.3 Oportunităţile oferite de reţelele de socializare în promovarea imaginii…..15

CAPITOLUL II. STUDII DE CAZ. PRACTICA PROMOVĂRII IMAGINII PRESEI SCRISE PRIN REŢELELE DE SOCIALIZAREA
2.1 Facebook vs Odnoklassniki……………20
2.2 Cazul Ziarul de garda……………………27
2.3 Cazul revista VIP magazine…………30
2.4 Strategii de imbunătăţire a imaginii presei scrise prin intermediul reţelelor de socializare……………31

CONCLUZII…………34
BIBLIOGRAFIE……36

Teza de an - Reflectarea fenomenului violentei in televiziune - ID:01072 - Volum 42 pagini

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. VIOLENŢA REFLECTATĂ ÎN MASS-MEDIA ELECTRONICĂ: TIPOLOGII ŞI METODE

1.1. Tipologii ale violenţei reflectate în mass-media
1.2. Modalităţi de reflectare a violenţei în mass-media moldovenească
1.3 Teorii despre receptare şi efectele violenţei TV
1.4 Aspecte etice şi deontologice ale reflectării violenţei în mass-media

CAPITOLUL II. REFLECTAREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN TELEVIZIUNE. STUDIU COMPARATIV
2.1 Moldova1 vs PRO TV.
2.2 Impactul fenomenului violenţei reflectat de posturile Moldova 1 şi PRO TV Chişinău, asupra publicului.

ÎNCHEIERE
BIBLIOGRAFIE

Teza de an - Televiziunea si Violenta la Adolescenti - ID:01071 - Volum 24 pagini

INTRODUCERE..........3

CAPITOLUL I TELEVIZIUNEA ŞI VIOLENŢA.............4

I.1. TELEVIZIUNEA – STIMULATOR DE VIOLENŢĂ...............5
I.2. TELEVIZIUNEA – EFECT AL VIOLENŢEI DIN SOCIETATE.........6
I.3. EFECTELE VIZIONĂRII ACTELOR DE VIOLENŢĂ LA ADOLESCENŢI...8

CAPITOLUL II. METODOLOGIA CERCETĂRII........10
II.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII..........10
II.2. IPOTEZA CERCETĂRII.................10
II.3. METODE ŞI INSTRUMENTE DE LUCRU FOLOSITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE.........10
II.3.1. LOTUL DE SUBIECŢI..................11
II.4. ANALIZA STATISTICĂ.................17

CONCLUZII..........19
BIBLIOGRAFIE...........22
ANEXE.........23