Teza de licenta - A Contrastive Analysis of Translating Bible Proverbs from English into Romanian - ID:05836 - Volum 70 pagini


Categoria : Limbi Straine 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCEREA……2

CAPITOLUL I: ABORDAREA LINGVISTICĂ A PROVERBELOR………5

1.1. Originea și sursele proverbelor 5
1.2. Definirea conceptului de proverb 9
1.3. Clasificări ale proverbelor……………16
1.4. Funcțiile proverbelor 19
1.5. Metode de traducere a proverbelor din limba engleză în limba română 25
1.5.1. Strategii de traducere ale proverbelor 29
1.5.2. Dificultăți în traducerea proverbelor 30

CAPITOLUL II: METODELE TRADUCERII PROVERBELOR BIBLICE DIN ENGLEZĂ ÎN ROMÂNĂ......35
2.1. Importanța metodei echivalenței în traducerea proverbelor...................................35
2.2. Nivelurile de echivalență în traducerea proverbelor……...…………………………37
2.2.1. Traducerea Bibliei prin traducerea echivalenții complete…………….……………39
2.2.2. Traducerea Bibliei prin traducerea echivalenții parțiale…………………………..41
2.2.3. Traducerea Bibliei prin traducerea analogică..........................................................44
2.2.4. Traducerea Bibliei prin traducerea tehnicii literare.................................................44
2.2.5. Traducerea Bibliei prin traducerea tehnicii descrierii……….……………………51
2.3. Traducerea metodelor utilizate în traducerea Bibliei din limba engleză în limba română.......53

CONCLUZII………………60
BIBLIOGRAFIE……………62
APPENDIX…………………66