Teza de licență - Analiza funcțiunii comerciale la ,,DEVIS-ADV SRL - ID:03497 - Volum 61 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I CONCEPTE TEORETICE PRIVIND IMPORTANȚA FUNCTIUNII COMERCIALE A INTREPRINDERII. 5

1.1. CONŢINUTUL FUNCŢIUNII COMERCIALE. 5
1.2. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE 11
1.3 ACTIVITATEA DE MARKETING. 19
1.4 ACTIVITATEA DE DESFACERE. 22

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII FUNCTIUNII COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ,,DEVIS-ADV SRL” 26
2.1. PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITAȚII INTREPRINDERII ,,DEVIS-ADV SRL” 26
2.2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INTREPRINDERII ,,DEVIS-ADV SRL” ...29
2.3. STRATEGII DE EFICIENTIZARE A FUNCȚIUNII COMERCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII 42

CAPITOLUL III. ELABORAREA UNUI PLAN DIVIZAT PE ACȚIUNI ÎN PERSPECTIVA EFICIENTIZĂRII FUNCȚIUNII COMERCIALE……49
3.1. ELABORAREA PLANULUI DE EFICIENTIZARE A FUNCȚIUNII COMERCIALE 49
3.2. ANALIZA EFICACITAȚII ACTIVITĂȚILOR DE APROVIZIONARE, DESFACERE ȘI MARKETING ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ,,DEVIS-ADV SRL”......53

CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 59
ANEXE 60