Raport de practica in baza la Floare-Carpet” S.A. - ID:03498 - Volum 42 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere ……3

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii „Floare-Carpet” S.A.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii „Floare-Carpet” S.A....................5
1.2. Forma organizatorico-juridică a întreprinderii ,,Floare-Carpet” SA.........6
1.3. Structura și compartimentele întreprinderii ,,Floare-Carpet” SA............7

Capitolul II. Analiza sistemului managerial al întreprinderii „Floare-Carpet” S.R.L.
2.1. Planificarea activității întreprinderii ,,Floare-Carpet” SA........11
2.2. Analiza procesului de producție a întreprinderii ,,Floare-Carpet” SA.......16
2.3. Politica de personal în ,,Floare-Carpet” SRL .......18

Capitolul III. Analiza funcțiunilor întreprinderii „Floare-Carpet” S.A........20

Capitolul IV. Analiza economico-financiară a întreprinderii „Floare-Carpet” S.R.L.
3.1. Indicatorii evoluției în dinamică și a structurii patrimoniului ……………22
3.2. Indicatorii structurii surselor de finanțare şi stabilităţii financiare ……26
3.3. Indicatorii lichidității.... ………………………………………………………30
3.4. Analiza profitabilității …………………………………………………………32

Concluzii ...........42