Raport de practica in baza “Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. - ID:04301 - Volum 56 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere ……3

Capitolul I. Caracteristica de bază a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.

1.1. Caracteristica generală a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. .........5
1.2. Activitatea de desfacere .......................................................................................................7
1.3. Genul de activitate şi tipurile de producţie ..........................................................................8
1.4. Tehnologiile de producţie utilizate ......................................................................................9

Capitolul II. Analiza sistemului managerial al întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
2.1. Funcţiile manageriale ale întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. ..........10
2.2. Sistemul managerial în cadrul întreprinderii ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A ..... 15
2.3. Politica de personal în Î.M. “Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A………………..……......29

Capitolul III. Analiza economico-financiară a întreprinderii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
3.1. Analiza potențalului tehnico-economic …………………......................................32
3.2. Analiza rezultatelor economico-financiare.................................... ………………35
3.3. Analiza potențialului financiar......……………………………………………………39

Capitolul IV. Măsuri de eficientizare a activităţii Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
4.1. Probleme şi soluţii identificate în sistemul de management al Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.......43
4.2. Direcții și propuneri de optimizare a procesului strategic în cadrul companiei Î.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A. ......46

Concluzii .............53
Anexe ..................55