Lucrare de licență - Leadership în organizații - ID:04303 - Volum 75 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere…………3

Capitolul 1. Abordări teoretice privind organizaţiile

1.1 Organizaţii – definire ...........…………………………………5
1.2 Tipologia organizaţiilor...................…………………………7
1.2.1 Clasificarea lui Amitai Etzioni...........………………………8
1.2.2 Tipologia elaborată de Peter Blau & Richard Scott…….9
1.2.3 Tipologia propusă de Daniel Katz şi Robert Kahn……..10
1.3 Caracteristicile organizaţiei militare…………..……………11

Capitolul 2. Lideri şi leadership
2.1 Lider – abordări teoretice…...…………………………….17
2.2 Liderul militar – dimensiune caracterială………………22
2.3 Leadershipul în organizaţii……………………………….25
2.3.1 Leadership – definiţie şi conţinut……………………….26
2.3.2 Leadership versus management……………………….28
2.3.3 Leadershipul în organizaţia militară……………………35

Capitolul 3. Comportamentul liderilor în diferite situaţii
3.1 Stilurile de conducere……………………………………….39
3.2 Modelul situaţional de conducere…………………………47
3.3 Disfuncţionalităţi în comportamentul situaţional……….49
3.4 Comportamentul în situaţii excepţionale şi gestionarea stresului de către liderul militar……52

Capitolul 4. Partea practică

Studiu de caz privind activitatea liderului şi factori de influenţare …..60

Concluzii şi propuneri ……73
Bibliografie…………………75
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4