Teza de licenta - Leadershipul în activitatea cu succes a organizației - ID:04304 - Volum 69 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND ROLUL LEADERSHIP-ULUI ÎN ORGANIZAȚIE

1.1. Delimitări conceptuale privind fenomenul de leadership în cadrul organizației
1.2. Clasificarea principalelor forme de leadership
1.3. Esența și rolul leadership-ului în activitatea organizației

CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI EVALUAREA PROCEDEELOR MANAGERIALE A ÎNTREPRINDERII Happy Coffee SRL
2.1. Caracteristica generală a activității întreprinderii Happy Coffee SRL
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii
2.3. Evaluarea procedeelor manageriale bazate pe leadership aplicate la întreprindere

CAPITOLUL III. CĂILE DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚII DE LEADERSHIP LA FIRMA Happy Coffee SRL
3.1. Implementarea metodelor de leadership performant în activitatea cu succes
3.2. Căi de perfecționare a aplicabilității leadershipului la întreprindere

Concluzii
Bibliografie
Anexe