Proiect de an - Plan de afaceri la pizzeria S.C. Prestigio SRL - ID:04306 - Volum 23 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Prezentarea societăţii…………………4
1.1. Coordonatele afacerii……………………………………………………………...4
1.2. Forma juridică de constituire…………………………………………………..….4
1.3. Obiectul de activitate…………………….……………………………………..…5
1.4. Natura capitalului…………………………………………………………….....…5
1.5. Capitalul social………………………………………………………………….…5
1.6. Cifra de afaceri din anul precedent……………………………………………..…6

2. Istoricul afacerii…………6
2.1. Evoluţia firmei……………………………………………………………….……6
2.2. Experienţa practică……………………………………………………………..…7
2.3. Cunoştinţele/experienţa care contribuie la succesul afacerii……………….…..…7
2.4. Sediul firmei………………………………………………………………...….…7
2.5. Necesarul de resurse umane………………………………………………………8
2.6. Calificarea personalului………………………………………………………...…8
2.7. Structura organizatorică………………………………………………………...…8
2.8. Localizarea afacerii……………………………………………………….....……11
2.9. Produsele/serviciile pe care firma le-a dezvoltat/vȃndut pe piaţă…….………….11

3. Descrierea pieții………15
3.1. Clienții………………………………………………………………………...…15
3.1.1. Segmentul de clienți………………………………………………...……16
3.1.2. Plan de acțiune pentru atragerea clienților…………………...……….…16
3.1.3. Evoluția vânzărilor…………………………………………….……….…17
3.1.4. Riscuri legate de succesul firmei………………………………..…………17
3.2. Concurența…………………………………………………………………….…18
3.2.1. Concurența……………………………………………………………..…18
3.2.2. Principalii concurenți………………………………………………..……20
3.2.3. Puncte tari si puncte slabe ale concurenților………………………...……20
3.2.4. Diferențe între produsele firmei si concurență……………….....….…..…22
3.2.5. Cotele de piață ale concurenței……………………………………....……23
3.2.6. Avantaje competitive ale concurenței……………………………..……..…23
3.2.7. Strategii de preț ale concurenței………………………………………...…24
3.2.8. Strategii de comunicare utilizate……………………………………......……25