Proiect - Plan de Marketing - Pizza Hut - ID:04308 - Volum 39 pagini


Categoria : Management 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAP I SCURT ISTORIC ………………3
CAP II SUMAR MANAGERIAL ………7

CAP III ANALIZA MEDIULUI ………9

3.1. Macromediul ………………… 9
3.2. Micromediul ……………………10
3.3. Analiza SWOT ………………… 12
3.3.1. Puncte tari ……………………12
3.3.2. Puncte slabe …………………18
3.3.3. Oportunităţi ……………………20
3.3.4. Ameninţări …………………… 20
3.4. Analiza concurenţială …………21

CAP IV SCOPUL ŞI OBIECTIVELE …………23

CAP V PLANUL DE ACTIVITĂŢI ……24

5.1. Politica de preţ …………………24
5.2. Politica de produs ……………… 24
5.3. Politica de distribuţie ……………24
5.4. Politica de comunicare …………25

CAP VI BUGET ……30
6.1. Cheltuieli ……30
6.2. Venituri ………31

CAP VII CONTROL ŞI EVALUARE ……32

ANEXĂ ….. 33